SER-advies nieuwe WAO niet unaniem

Het advies van de Sociaal-Economische Raad over een nieuw WAO-stelsel wordt niet unaniem. Drie kroonleden hebben besloten het advies niet te steunen. De kroonleden van De Nederlandsche Bank (DNB) en het Centraal Planbureau (CPB) en het onafhankelijke kroonlid R. Linschoten zijn tegen het verhogen van uitkeringen en tegen het afschaffen van de zogeheten Pemba-regeling die bedrijven een fors hogere premie oplegt als hun werknemers in de WAO komen. Deze onderdelen mogen alleen worden ingevoerd als na enige jaren blijkt dat de rest van het SER-plan een gunstig effect heeft op het aantal arbeidsongeschikten. Het CPB laat zich in de SER meestal vertegenwoordigen door onderdirecteur C.van Ewijk, DNB meestal door vice-president A. Bakker. DNB-president N. Wellink zei gisteren tijdens een toespraak dat het SER-advies ,,enkele onwelgevalligheden'' bevat.

Dat het advies niet unaniem wordt is een tegenslag voor de vakbonden en de werkgeversorganisaties die sinds vorig najaar over een nieuw WAO-stelsel hebben onderhandeld. Het maakt het voor het kabinet gemakkelijker om van het advies af te wijken als het, zoals premier Kok eerder aankondigde, binnen enkele weken een eigen plan voor de WAO gereed heeft.

VVD'er en oud-staatssecretaris Linschoten heeft mede namens DNB en het CPB vanmorgen tijdens de laatste inhoudelijke SER-vergadering over de WAO een wijzigingsvoorstel ingediend. Deze vergadering was rond het middaguur nog niet afgelopen. Vakbonden en werkgeversorganisaties hadden al aangegeven het plan niet meer op zulke belangrijke punten te willen wijzigen. Vrijdag komt de voltallige raad bijeen om over het advies te stemmen. Dan zal er sprake zijn van een meerderheidsadvies en van een minderheidsadvies van de drie dissidente kroonleden.

Het SER-plan bestaat er onder meer uit dat alleen nog zieke werknemers die als langdurig arbeidsongeschikt worden beschouwd een WAO-uitkering krijgen. De vakbonden hebben bedongen dat deze uitkering 5 procent hoger wordt dan nu.

De werkgevers in de SER willen dat de Pemba-regeling wordt afgeschaft. De drie kroonleden vinden dat van een hogere uitkering een aanzuigende werking kan uitgaan. De Pemba-regeling, die pas vanaf 1998 gefaseerd is ingevoerd, begint nu juist gunstige effecten te hebben.