Schröder: Pas op voor `Unkultur'

De Duitse bondskanselier Gerhard Schröder heeft Nederland gisteren gewaarschuwd een belangrijke verworvenheid als zijn tolerantie jegens vreemdelingen en andersdenkenden niet te verspelen.

,,Wie van buiten kijkt, bespeurt tot zijn verrassing bepaalde tendensen die dat in gevaar brengen'', aldus Schröder. Kennelijk zinspeelde hij hiermee op de plotselinge opkomst van Pim Fortuyn zonder hem overigens bij naam te noemen. De kanselier is de eerste buitenlandse regeringsleider die een dergelijke waarschuwing uit.

Schröder hield gisteren in Amsterdam de jaarlijkse dr. J.M den Uyl-lezing maar week geregeld af van zijn voorbereide tekst afweek. Hij refereerde onder meer aan de successen die extreem-rechtse groeperingen in verscheidene Europese landen hebben geboekt. ,,Deze krachten van de haat en de onverdraagzaamheid vergiftigen het politieke klimaat. Ze wakkeren angsten en vooroordelen aan. Tegenover dit gebrek aan beschaving (Unkultur) van rechts stellen wij onze politieke cultuur van het centrum, onze cultuur van verdraagzaamheid en openheid.''

Schröder onderstreepte het belang van de Europese samenwerking, maar wees ook op het risico dat de Europese Unie onbestuurbaar zou kunnen worden. In dit verband noemde hij zijn frustraties over het feit dat hij onlangs met collega-regeringsleiders en staatshoofden een uur moest delibereren over de heropening van de Mont Blanc-tunnel. Hij beval een duidelijker afbakening van de bevoegdheden aan tussen de EU en de lidstaten, maar ook tussen de Europese instellingen onderling.