`Management zorg oorzaak wachtlijsten'

De wachtlijsten voor thuis- en verpleegzorg zijn toegenomen en dit is vooral te wijten aan ,,het zwakke management'' in die sector. Daardoor is ,,de personeelsproblematiek vaak groter dan nodig''.

Dit zijn volgens het Financieele Dagblad de belangrijkste conclusies van het nog geheime eindverslag van de Wachtlijstbrigade. Volgens het rapport werken zorginstellingen verder onvoldoende samen en is de beoogde concurrentie in de zorg niet gerealiseerd. De brigade, onder voorzitterschap van oud-politicus Marcel van Dam, werd in 1999 geformeerd door staatssecretaris Vliegenthart (Volksgezondheid). Doel was om ,,te helpen bij het oplossen van knelpunten in de regio'' bij de aanpak van de wachtlijsten, aldus een woordvoerder van de staatssecretaris.

Vanmiddag moet Vliegenthart zich tegenover de Tweede Kamer verantwoorden over het uitgelekte rapport. De planning was dat het rapport haar volgende week vrijdag zou worden aangeboden. Onder druk van de Tweede Kamer wordt dit tijdstip nu mogelijk vervroegd. Het ministerie van Volksgezondheid spreekt van een ,,onjuiste weergave'' van het rapport. ,,De wachtlijsten zijn een hardnekkig probleem, maar het aantal mensen dat jaarlijks geholpen wordt, groeit jaarlijks''. Het doet verder geen uitlatingen over de inhoud van het rapport.

De Brigade concludeert verder, aldus het Financieele Dagblad, dat op veel plaatsen weliswaar ,,een omslag'' plaatsvond, maar dat deze te danken is aan ,,de inzet van toevallig aanwezige medewerkers of leidinggevenden''. Het bepleit ,,een cultuuromslag'' in de zorg, waardoor de patiënt meer keuze krijgt en ruimte ontstaat voor marktwerking. Dit laatste is onmogelijk geworden, aldus de Brigade, doordat door fusies zorgaanbieders een monopoliepositie kregen.

Arcares, koepelorganisatie voor verpleeg- en verzorgingshuizen, zegt de bevindingen ,,te gemakkelijk'' te vinden. Zelf beschikt het nog niet over het verslag, maar volgens een woordvoerder legt de Brigade de schuld voor de gestegen wachtlijsten te eenzijdig bij het management. ,,Vorig jaar zijn de wachtlijsten voor de thuiszorg sterk gedaald en die in de verpleegzorg ook, in mindere mate. Toen klonk slechts lof en hoorde je niets over slecht management. Als dat werkelijk het geval zou zijn, is dat niet in één jaar ontstaan.'' Volgens Arcares zijn er meer obstakels die een eventuele stijging van de wachtlijsten verklaren, zoals een tekort aan huisvesting en ,,starre regels bij het uitkeren van wachtlijstgelden''. In april 2001 liet het ministerie weten dat het aantal patiënten op de wachtlijst voor verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg was gedaald tot 82.059. In 2000 waren dit er nog 101.677.