`Koe verdwijnt uit de wei bij vrijhandel'

De landbouw in Nederland moet zich richten op intensieve tuinbouw en bio-industrie als Nederland wil kunnen blijven concurreren met de rest van de wereld. In een volledig vrije markt zal de koe uit het landschap verdwijnen – grazende koeien zijn niet productief genoeg – en gaan de stallen voor melkvee lijken op de huidige stallen voor varkens en en kippen.

Dat blijkt uit een toekomstverkenning van het ministerie van Landbouw. Minister Brinkhorst presenteert deze week `De Nederlandse agrosector bij handelsliberalisatie en de EU-uitbreiding'. Volgens dat scenario zullen in de akkerbouwgebieden in het noorden stallen verrijzen voor intensieve veeteelt. De rundveemesterij en de schapenhouderij verdwijnen als zij het op eigen kracht moeten redden.

De minister wil de liberalisering van de wereldmarkt voor landbouwproducten afremmen door internationale afspraken over normen voor voedselveiligheid, dierenwelzijn en milieuvriendelijkheid. De EU moet volgens Brinkhorst de grenzen sluiten voor producten uit landen waar ze niet aan dergelijke normen voldoen, vooral wegens de risico's voor de voedselveiligheid.

Brinkhorst verwacht dat consumenten meer op kwaliteiten als diervriendelijke productie en voedselveiligheid zullen letten en bereid zullen zijn extra te betalen voor `diervriendelijk' en `milieuvriendelijk' geproduceerde producten. Om ,,voor omstandigheden te zorgen'' waarin koeien buiten lopen, denkt hij aan verdere stimulering van agrarisch natuurbeheer door boeren en agrotoerisme. De studie voorspelt dat productie volgens `maatschappelijke gewenste methoden' als biologische landbouw ,,moeizamer'' wordt.

vraaggesprek: pagina 18

    • René Moerland