Hans Warren

Herman Stevens schrijft in deze krant van 12 maart: ,,Als treurig dieptepunt (van polemiek) sabelde Gerrit Komrij zijn oude vriend Hans Warren neer, al lag die op zijn sterfbed.''

Ik, die ruim 23 jaar het leven met Hans Warren heb mogen delen, zie het als mijn plicht te zorgen dat over zulke essentiële dingen geen onjuiste verhalen de ronde gaan doen. Want Komrij's wraakactie in NRC Handelsblad ten koste van Warrens laatste poëziebundel Een stip op de wereldkaart mag hoogst onrechtvaardig zijn geweest, voor de ongelukkige keuze van het moment is hij niet verantwoordelijk. Hij kon werkelijk niet vermoeden dat Warren nog geen week na het artikel zou overlijden, diens dood is juist vrij plotseling gekomen. Bijna tot het laatst heeft hij gewoon zijn werk gedaan en ook zijn Geheim dagboek bijgehouden. Hij beschrijft in een van de laatste aantekeningen mijn reactie: ,,M. richt al zijn woede op Gerrit, wil hem vermoorden.'' Om daarvan zelf afstand te nemen: ,,Het was een heel diepe teleurstelling voor me, maar niet de genadeslag. Die heeft m'n eigen lichaam me gegeven.''

    • Mario Molegraaf