Grote steden

H.J.A. Hofland (NRC Handelsblad, 6 maart) probeert de bewering van Bolkestein, dat onze 4 grote steden (straks met een meerderheid aan inwoners van buitenlandse herkomst) grote problemen zullen krijgen te ontkrachten door te wijzen op de VS, met name op New York, waar zo'n meerderheid reeds lang bestaat, zonder grote problemen. Hoe kan Hofland weglaten, dat er een groot verschil is tussen de eisen gesteld aan een immigrant in de VS en in Nederland.

Reeds in de negentiende eeuw moest een Nederlandse immigrant eerst een proeve van kennis van de Engelse taal afleggen en kon hij de begeerde naturalisatie pas verwerven na het afzweren van `the King of Holland'.

Aan deze twee eisen, die nog steeds gesteld worden bij immigratie in de VS, heeft men in Nederland nooit een voorbeeld willen nemen. Laat staan aan de huidige uitvoering daarvan, waarbij een honderdtal nieuwe Amerikanen in een plechtige bijeenkomst gelegenheid krijgt om de eed af te leggen.

Doordat in Nederland eisen te laat en nooit dwingend zijn gesteld, moeten folders voor Nederlanders van buitenlandse herkomst nog steeds in vreemde talen worden opgesteld (zie de klacht daarover van Werdmölder, NRC Handelsblad 6 maart) en is de integratie door schuld van de autoriteiten mislukt.

Daarom is het onjuist van Hofland om New York te gebruiken als argument om de bewering van Bolkestein te weerspreken.

    • Dr. A.H. Klokke