Europa te afwezig in beleid van kabinet

Het kabinet houdt bij het voorbereiden van wetsvoorstellen nog steeds onvoldoende rekening met ontwikkelingen op het gebied van Europees beleid, al is de kennis op de departementen wel aanwezig.

Dat schrijft de Raad van State in het vanochtend gepresenteerde Jaarverslag 2001. Hoewel Nederland zich in Europees verband heeft verplicht tot het melden van voorgenomen steunmaatregelen bij de Europese Commissie, is er in de praktijk ,,grote terughoudendheid'' om dat ook te doen, zegt de Raad. Daarmee loopt het kabinet risico's, want ten onrechte verleende steun ,,kan verstrekkende gevolgen hebben, vooral door de verplichting bij de ontvangers tot terugbetaling''.

Het kabinet reageert volgens de Raad ook te traag bij het implementeren van EU-regelgeving. Daarmee loopt Nederland niet alleen het risico van inbreukprocedures, maar ook die van aansprakelijkheid als particulieren hierdoor schade ondervinden. Vice-voorzitter Tjeenk Willink van de raad noemde in een toelichting de ondervertegenwoordiging van Nederlandse ambtenaren in Brussel als mogelijke verklaring voor de gebrekkige implementatie van Brusselse regelgeving.

In een terugblik op het afgelopen jaar concludeert de raad dat de staat soms verwachtingen bij burgers wekt waar niet aan voldaan kan worden. Daarmee schept de staat in de ogen van de burger zelf onzekerheid, wat de geloofwaardigheid van de democratische rechtstaat niet ten goede komt.

De Raad van State kondigde verder aan beroepszaken van in bewaring gestelde vreemdelingen op locatie te behandelen. Staatsraden worden per vliegtuig overgebracht naar Tilburg, Amsterdam en Ter Apel, waar die beroepszaken dienen. Daarmee is de Raad van State naar eigen zeggen de eerste ,,vliegende rechter'' van Nederland. De Raad heeft hiertoe besloten omdat zijn Haagse vestiging ongeschikt is voor de opvang van gedetineerde vreemdelingen.