Boven de fusie hangt de claim

De niet-Amerikaanse partners van accountant Andersen onderhandelen met KPMG over een fusie. Wat gebeurt er met de miljardenclaim?

Het geduld is er nog, net zoals de loyaliteit. De partners van Andersen Nederland hebben zitvlees. Nog altijd zijn ze aangesloten bij hun maatschap, hoewel ze als opvarenden op de Titanic zitten.

Voor hen is afgelopen weekend scenario twee in werking getreden. De beoogde wereldwijde fusie tussen KPMG en Andersen is van de baan, zo is gisteravond bekendgemaakt. Het risico van een in het vooruitzicht gestelde miljardenclaim als gevolg van het Enrondebacle is voor KPMG te groot. De landenorganisaties van Andersen in Europa, Latijns Amerika, Afrika en Azië gaan daarom solo. Vanaf vandaag beginnen de partners van Andersen en KPMG in 83 landen met elkaar te onderhandelen om samen te smelten. Ook in Nederland.

Daarmee is de Amerika-organisatie van Andersen buitenspel gezet. Althans, daar lijkt het op. En de vraag is of dat zomaar kan. Immers, er dreigt een miljardenclaim, alleen al van de gedupeerde beleggers in de voormalige beursgenoteerde energiehandelaar Enron.

Jan Dalhuisen, bestuursvoorzitter van Andersen Nederland, wil niet op de kwestie ingaan terwijl de vragen zich opstapelen. Betalen bijvoorbeeld de niet-Amerikaanse partners een bedrag aan hun collega's in Amerika? Of betaalt KPMG bijvoorbeeld een boete aan Andersen Amerika? Ook Ben van der Veer, bestuursvoorzitter van KPMG Nederland, wenst geen toelichting te geven. ,,De onderhandelingen zijn nog pril'', laat hij via een woordvoerder weten.

In het summiere persbericht dat gisteravond werd verspreid door Andersen en KPMG wordt eveneens met geen woord gerept over de afsplitsing en de gevolgen daarvan voor de aansprakelijkheid. Een marktvorser, die niet met zijn naam in de krant wil, spreekt dan ook over een ,,revolutie'' bij Andersen. ,,Eenderde van de partners van Andersen zit in Amerika. De vraag is of zij dit soort besprekingen, waar zij buiten worden gehouden, goedkeuren. Dat lijkt mij eerlijk gezegd niet.''

Andersen is georganiseerd als een wereldwijde maatschap. Winst en verlies worden mondiaal verdeeld onder de internationale partners. Hoe het met de claimaansprakelijkheid zit is echter onduidelijk. Diverse partners van Andersen Nederland zijn niet bereid helderheid te verschaffen. ,,In dit stadium is het niet handig om informatie naar buiten te brengen'', zegt een van hen desgevraagd.

Advocaat Eric van Niekerk, bij Nauta Dutilh gespecialiseerd in aansprakelijkheid, vraagt zich eveneens af wat er met de megaclaim gebeurt. Volgens hem vormt de schadeclaim de hete aardappel in de fusiebesprekingen. ,,Alles draait om de interne structuur van Andersen. Hoe is de boom van vennootschappen opgetuigd? Hoe liggen de onderlinge verbindingen tussen de verschillende landen? De buitenwacht weet dat niet en daarom valt er geen zinnig woord over te zeggen. En Andersen zal geen behoefte hebben dit op straat te gooien.''

Een teken aan de wand zijn de afgeketste fusiebesprekingen die Andersen afgelopen week voerde met de rivalen Ernst & Young en Deloitte & Touche. Beide organisaties gaven als belangrijkste reden de te grote risico's rondom de Enronclaim.

Maar KPMG ziet blijkbaar mogelijkheden. De vraag is welke. ,,Misschien heeft KPMG bedongen dat uitsluitend de Andersen-partners de claim moeten dragen'', zegt claimexpert Van Niekerk. ,,Maar het blijft natuurlijk gissen.''

    • Mark Houben