Achmea ziet winst fors afnemen

Bank en verzekeraar Achmea heeft vorig jaar de winst (exclusief buitengewone posten) zien dalen met 28 procent tot 265 miljoen euro. De nettowinst steeg met ruim 39 procent tot 513 miljoen euro, maar dat bedrag wordt zeer geflatteerd door een saldo van buitengewone baten en lasten van 248 miljoen euro. Ondanks het verslechterde economische klimaat slaagde Achmea (Centraal Beheer, Staalbankiers, Zilveren Kruis) er wel in de omzet te verhogen tot 6,7 miljard euro, een stijging van 9 procent. De toename zat zowel bij het verzekerings- (9 procent tot 4 miljard euro) als bij het bankbedrijf (11 procent tot 1 miljard euro).