Aantal werklozen stabiel op 150.000

De werkloosheid in Nederland is de afgelopen maanden stabiel gebleven. In de maanden december, januari en februari waren er gemiddeld 152.000 geregistreerde werklozen. In vergelijking met twaalf maanden eerder zijn er 32.000 minder werklozen.

Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Sinds het voorjaar van 2001 schommelen de voor seizoen invloeden gecorrigeerde werkloosheidscijfers tussen de 135.000 en 150.000. Het CBS concludeert dat de werkloosheid ,,al geruime tijd stabiel' is. Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelde in september in de Macro Economische Verkenning 2002 nog dat het aantal werklozen dit jaar met 40.000 zou oplopen. Dat is nu nog niet te zien.

President N. Wellink van de Nederlandsche Bank liet zich gisteren tijdens een symposium van het midden- en kleinbedrijf in Zeist ook negatief uit over de ontwikkeling van de werkloosheid. Hij zei te verwachten dat de werkloosheid de komende tijd zal oplopen, omdat het aantal nieuwe banen minder hard groeit dan het aantal nieuwe werknemers. ,,Als ik de groeicijfers van de afgelopen jaren zie, denk ik dat we het beste voorlopig hebben gehad. De banenmotor zal gaan haperen in 2002', zei Wellink. Hij beschouwt de middelgrote en kleine bedrijven, met minder dan honderd werknemers, als de banenmotor van de economie. Deze sector heeft 43 procent van de Nederlandse werknemers in dienst. Tussen 1995 en 2000 was de werkgelegenheidsaanwas in deze sector 27 procent gegroeid. Bij grotere bedrijven was dat veel minder, namelijk 18 procent. ,,Het MKB is de laatste jaren dus met recht getypeerd als de banenmotor van Nederland', aldus Wellink. Wellink noemde het een zwakte dat MKB-bedrijven weinig gebruik maken van de nieuwste technologische ontwikkelingen in vergelijking met het grootbedrijf.