Zure appel voor motel en Tiel

De gemeente Tiel wilde ooit graag een motel van Van der Valk binnenhalen. Maar nadat het parkeerdek is ingestort heeft het motel nu zijn deuren gesloten.

Niemand lijkt het écht te willen, maar toch moest het. Sinds zaterdag is het Van der Valk-motel in Tiel voor publiek gesloten. Van der Valk kreeg vrijdag van de gemeente de opdracht de keuken, het restaurant en de receptie van het motel te sluiten. Uit onderzoek van ingenieursbureau ABT, dat in eerste instantie nog aangaf dat de intacte bouwdelen na het instorten van het parkeerdek (tevens dak van een evenementenzaal) geen gevaar voor de gasten opleverden, blijkt nu dat het restaurantdeel toch onveilig is. De draagconstructie voldoet niet aan de bouwvoorschriften en het risico is te groot dat het plotseling bezwijkt.

De horecaonderneming is het oneens met de conclusies van ABT. Van der Valk heeft half februari, direct nadat het parkeerdek was ingestort, zelf ook een ingenieursbureau ingeschakeld: Arcadis.

Dit bureau heeft wel onderzoek gedaan, maar heeft tot op heden tegen de eerder uitgesproken opzet in nog geen rapport uitgebracht. Wel zegt Arcadis nu dat het complex wél veilig is. ,,Het bouwdeel is anders dan conform de eisen gebouwd. Maar daarmee wordt het nog niet onveilig'', zo verwoordt de Van der Valk-woordvoerder de bevindingen van Arcadis.

Nadat de gemeente de directie vrijdagmiddag op de hoogte had gesteld van de voorgenomen sluiting, ontstond wrijving tussen beide partijen. Volgens de gemeente moest Van der Valk overtuigd worden van het belang om delen van het motel te sluiten. ,,Wij deden daarbij een beroep op de veiligheid van de gasten'', zegt de woordvoerder van Tiel. Maar Van der Valk was volgens hem meer bevreesd voor de economische gevolgen van sluiting. Afgelopen week heeft het motel al 127 tijdelijke werknemers naar huis gestuurd en arbeidstijdverkorting voor het overige personeel aangevraagd. Na half februari is de omzet van het motel met 40 procent teruggelopen. De woordvoerder van de gemeente: ,,Bij Van der Valk waren ze niet vrolijk. Ze vreesden dat sluiting de doodsteek voor het motel kan betekenen.'' De woordvoerder van het motel: ,,Wij waren overvallen door het verzoek van de gemeente.''

Uiteindelijk besloot Van der Valk het gehele complex te sluiten, en niet alleen de door de gemeente voorgeschreven delen, om zo ,,sneller en makkelijker de herstelwerkzaamheden uit te voeren zonder de gasten lastig te vallen''. Maar ook over die snelheid zitten de gemeente en Van der Valk nog niet op één lijn. Het motel denkt binnen een paar dagen zijn deuren weer te kunnen openen voor het publiek, maar volgens de gemeente is eerst verder onderzoek noodzakelijk. Daarna moet dan nog ,,de hele handel opengehaald worden. Dat zijn geen simpele maatregelen.''

Van der Valk belooft te wachten met de verbouwing op de bouwvergunning, die de gemeente moet verstrekken. In het verleden heeft Van der Valk in Tiel daar zelden op gewacht. De gebrekkige controle op naleving van de regels en het afdwingen daarvan heeft er mede toe geleid dat het motel al sinds de opening in 1986 onveilig is. Daarom is sluiting ook voor Tiel een zure appel. De gemeente ziet nu werkgelegenheid verloren gaan en de reputatie van Tiel heeft een lelijke knauw gekregen.

Maar juist met de argumenten van werkgelegenheid en de naamsbekendheid van de gemeente wist de toenmalige burgemeester van Tiel, J. Pop, zijn medebestuurders begin jaren '80 ervan te overtuigen Van der Valk binnen te halen.

    • Freek Staps