Zalm: Fortuyn is gevaarlijke man

VVD-minister Zalm (Financiën) heeft de Rotterdamse politicus Fortuyn gisteren in een tv-uitzending bestempeld als ,,een gevaarlijke man'', ,,waar je niet achteraan moet lopen''. Zalm zei in Buitenhof dat Fortuyn ,,stelt dat er voor alles een eenvoudige oplossing is, en dat is niet zo''.

Hij noemde Fortuyns simplisme een vorm van kiezersbedrog, die op den duur tot financieringstekorten en belastingverhogingen kan leiden.

Zalms tv-interview, een van de eerste dit jaar waarin de minister van Financiën zich in algemeen-politieke zin uitlaat, volgde kort op een toezegging van VVD-lijsttrekker Dijkstal aan het hogere partijkader, dat voortaan alle VVD-prominenten volledig in de verkiezingscampagne worden ingezet. Dat geldt ook voor de gewezen VVD-leider Wiegel.

Voorts zal de verkiezingscampagne van de VVD meer dan voorheen in puntige slogans worden gevoerd, door VVD-voorzitter Eenhoorn gekenschetst als `Jip en Janneke-taal'.

Dijkstal deed zijn toezeggingen tijdens een bijeenkomst, zaterdag in Den Haag, van de voorzitters van de Kamercentrales (afdelingen) van de VVD. Sommige voorzitters hadden zich vorige week kritisch uitgesproken over Dijkstals wijze van campagnevoeren tot nu toe, die zij mede debet achtten aan de teleurstellende resultaten bij de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart. Ook VVD-voorzitter Eenhoorn had zich in die zin uitgelaten.

Tijdens de vergadering, die volgens alle betrokkenen in een openhartige maar goede sfeer verliep, heeft Dijkstal bevestiging van zijn politiek leiderschap gevraagd en gekregen.

De campagne voor de Tweede-Kamerverkiezingen zal weer volop van start gaan op een 12 en 13 april te houden ledenvergadering (congres) van de VVD. Hoe ex-leider Wiegel actief bij de campagne zal worden betrokken, moet Dijkstal nog nader met hem overeenkomen.