Thatcher: Britten moeten EU verlaten

Het Verenigd Koninkrijk moet een begin maken met het verlaten van de Europese Unie, omdat hervorming van de EU toch niet mogelijk is gebleken. Dat zegt de Britse oud-premier Margaret Thatcher (76) in haar nieuwe boek, Statecraft, waaruit het Eurosceptische dagblad The Times vandaag passages afdrukt.

Thatchers voorstellen, door sommigen omschreven als haar ,,zwanenzang'' voor ze zich uit het openbare leven terugtrekt, komen ongelegen voor Iain Duncan Smith, de vorig jaar aangetreden leider van de Conservatieve Partij, die juist probeert zo min mogelijk aandacht te schenken aan de kwestie Europa, die de Tories verdeelt sinds Thatchers premierschap (1979-1990). Een partijwoordvoerder zei geen commentaar te willen geven op het boek, maar beloofde het ,,met interesse'' te zullen lezen.

Mochten de Tories opnieuw aan de macht komen, dan geeft Thatcher hun de raad het Britse lidmaatschap van de EU ,,fundamenteel te heronderhandelen'' met als doel zich ,,terug te trekken uit de gemeenschappelijke Europese landbouw- en visserijakkoorden, uit al onze verstrikkingen in een gemeenschappelijke [Europese] buitenlandse en veiligheidspolitiek, en een heroverweging van onze handelsrelatie.''

De `Europeanen' mogen ,,razen en blazen, maar ze weten heel goed dat Groot-Brittannië als Europese macht een klasse apart is'', aldus Thatcher. ,,Onze taal, onze handelsbanden en onze politieke invloed, ons wereldbeeld en onze nabijheid tot Amerika, onze nucleaire afschrikkingsmacht – dat alles maakt ons een wereldmacht, hoewel natuurlijk geen supermacht.''

Britse toetreding tot de EU in 1972 onder haar Conservatieve voorganger, Edward Heath, was ,,een politieke vergissing van historische grootte'', aldus Thatcher, die zegt dat ,,tijdens mijn leven de meeste problemen in de een of andere vorm van het Europese continent afkomstig waren''. De Britten hoeven zich niet per se uit de EU terug te trekken, maar ,,vermijden om daarover te denken is een mager substituut voor het vormen van een oordeel'', aldus Thatcher.

Haar boek valt samen met opiniepeilingen die erop wijzen dat meer Britten toetreding tot de euro denkbaar achten. Premier Blair verdedigt de Britse betrokkenheid bij Europa met het argument dat de Britten moeten proberen de Unie economisch en bestuurlijk naar Brits model te hervormen.