`Succes' VS, verzet Al-Qaeda houdt aan

Verschillende Amerikaanse en Afghaanse functionarissen hebben gezegd dat ondanks geclaimde militaire successen, zich op meerdere plaatsen in het zuidoosten van Afghanistan nog leden van de terreurgroep Al-Qaeda en aanhangers van het Talibaan-regime bevinden.

Die waarschuwing, afkomstig van Afghaanse én Amerikaanse militairen, gaat in tegen de positieve uitlatingen van de Amerikaanse commandant van de militaire operatie in Afghanistan, Tommy Franks. Franks noemde `Operatie Anaconda', het offensief in het hooggebergte van Zuidoost-Afghanistan, vandaag een ,,ondubbelzinnig en absoluut succes''. De afronding van de militaire operatie tegen Al-Qaeda en Talibaancellen in de Shahi Kot-vallei zou niet langer dan twaalf uur voortduren.

Hoewel Franks heeft gezegd dat elders in Afghanistan nog ,,meer werk'' te doen is, hebben verschillende Afghaanse, maar ook Amerikaanse militairen gezegd dat operatie Anaconda veel te wensen heeft overgelaten. Zo zouden veel meer moslim-extremistische strijders de geallieerde omsingeling hebben doorbroken en zijn gevlucht. Volgens de meest pessimistische schattingen zouden meer dan duizend Al-Qaeda-leden en Talibaan zijn ontsnapt naar het aangrenzende Pakistan of het berggebied ten noorden van Shahi Kot. Die schattingen zijn gebaseerd op het geringe aantal dodelijke slachtoffers dat in het grottenstelsel rond de vallei gevonden zou zijn.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft vrijwel onmiddellijk na het desastreuze begin van de operatie, waarbij negen Amerikaanse militairen om het leven kwamen, gezegd dat tussen de vijfhonderd en achthonderd moslim-extremistische strijders bij de Amerikaans-Afghaanse aanval werden gedood. Maar navraag door verschillende media bij militairen die betrokken zijn geweest in de strijd, suggereert dat het aantal doden vele keren lager moet zijn. Bij de doorzoeking van het grottenstelsel in Shahi Kot zijn de afgelopen dagen ongeveer dertig doden aangetroffen. Voorts blijkt het aantal grotten, minder dan twintig, ook veel lager dan Amerikaanse militaire woordvoerders hebben beweerd.

Een woordvoerder van de tiende bergbrigade, Steven O'Connor, heeft evenwel gezegd dat het vinden van een beperkt aantal lijken niets zegt over het succes van de operatie. ,,Bommen kunnen lichamen uit elkaar doen spatten waardoor niets meer wordt terug gevonden.'' Het offensief van ruim 2.500 Afghaanse, Amerikaanse en Europese troepen is gepaard gegaan met een golf van Amerikaanse luchtaanvallen. Ook de Russische minister van Defensie, Sergej Ivanov, heeft zijn twijfels over de vermeende geallieerde successen in het gebied. Tegen Amerikaanse media zei hij dat het nog ,,jaren en jaren'' zal duren, voordat Al-Qaeda en de Talibaan volledig zijn verdreven.