Program Fortuyn verschilt van boek

Het verkiezingsprogramma van de Lijst Pim Fortuyn (LPF) wijkt aanzienlijk af van wat lijsttrekker Fortuyn vorige week in een boek te berde bracht, zo blijkt op de website van de nieuwe groepering. Het programma houdt onder meer de mogelijkheid open van investeringen in gezondheidszorg en onderwijs, en neemt afstand van de door Fortuyn bepleite opheffing van landmacht en luchtmacht.

Het LPF-programma, omschreven als `proeve', is verschenen op de website van de groepering (www.lijst-pimfortuyn.nl) en heet `Naar een Zorgzame, Zorgvuldige samenleving'. De LPF presenteert het document als een ,,verkorte vorm'' van Fortuyns boek De puinhopen van acht jaar Paars, maar het wijkt daarvan op veel punten af.

Fortuyn had vorige week donderdag bij de presentatie van zijn boek al aangekondigd dat dit – anders dan hij herhaaldelijk had verzekerd – nog niet zijn definitieve verkiezingsprogramma was. De vraag of dat niet in strijd was met zijn eerdere uitspraken deed hij af als ,,een kwestie van semantiek''.

De `proeve' moet – volgens Fortuyns woordvoerder – worden gezien als een platform dat de overige kandidaten van de LPF kunnen onderschrijven. Het staat open voor amendering door de Kamerkandidaten.

Waar Fortuyn in zijn boek grootscheepse sanering van gezondheidszorg en onderwijs bepleit, is de `proeve' hierover onduidelijk, en rept die niet meer van de investeringsstop in deze sectoren die de lijsttrekker had bepleit. Voor de ouderenzorg wil de LPF zelfs meer personeel.

Het programma spreekt ook over onderwerpen die in Fortuyns boek ontbreken. Bij nieuwe cultuursubsidies moeten profijtbeginsel en sponsoring de leidende beginselen zijn. Er moet worden bezien of consumptieve leningen weer aftrekbaar kunnen worden voor de inkomstenbelasting. De rendementsheffing op spaartegoeden moet worden herzien, BTW en overdrachtsbelasting moeten worden verlaagd, evenals sociale premies en belastingen.

Een groot aantal omstreden suggesties uit Fortuyns boek is verdwenen, zoals insluiting van uitgeprocedeerde asielzoekers, of beëindiging van deelname aan internationale vredesoperaties.