NMA bekijkt `afspraken' metrolijn

De Nederlandse Mededingings Autoriteit (NMa) onderzoekt de aanbesteding van de Amsterdamse ondergrondse Noord-Zuidlijn. De gemeente Amsterdam wil weten of bouwbedrijven onderling ontoelaatbare afspraken hebben gemaakt.

De gemeente wil volgens de woordvoerder weten of het bouwbedrijf Heijmans met de Franse onderaannemer Soletanche ,,afspraken heeft gemaakt die niet deugen''. Amsterdam verdenkt Heijmans ervan de prijs voor een van de projecten op de metrolijn op te drijven. De gemeente baseert deze verdenking op een e-mail van bouwbedrijf Heijmans aan Soletanche dat absusievelijk bij gemeente terecht is gekomen. Heijmans wijst hierin de onderaannemer op de plicht om afspraken met Heijmans na te komen.

Het bouwconcern ontkent dat sprake is van onwettige afspraken. Het bedrijf ervaart de suggestie van de gemeente als smaad en overweegt een rechtszaak aan te spannen tegen de gemeente. ,,Dat de gemeente een te laag budget heeft voor dit werk, geeft haar niet het recht haar teleurstelling te koppelen aan vermeende frauduleuze praktijken'', stelt de bouwer. ,,Als je een prijs indient die de opdrachtgever niet zint, ben je tegenwoordig blijkbaar meteen een fraudeur in de bouw'', zegt J. Janssen, bestuursvoorzitter van Heijmans.

Morgen dient in Utrecht voor de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven een conflict tussen de gemeente Amsterdam en Heijmans over het aanbestedingsbedrag voor station Vijzelgracht. De gemeente vindt dat Heijmans een te hoge prijs vraagt voor de aanleg van het station, Heijmans betwist dat.

Het bedrijf verdenkt de gemeente ervan aan de vooravond van die arbitrage naar buiten te komen met de verkapte beschuldiging dat Heijmans aan ontoelaatbare prijsopdrijving doet.

Heijmans op zijn beurt beschuldigt de gemeente ervan dat zij bestaande bouwcombinaties wil ontbinden en de goedkoopste partijen binnen die combinaties wil onderbrengen in een nieuw te vormen combinatie. Volgens Heijmans is dat een praktijk ,,die in de bouw bekendstaat als het leuren met aanbiedingen'', en die in strijd is met de ook door de gemeente geaccepteerde aanbestedingsvoorwaarden, stelt Heijmans.

Volgens een woordvoerder van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf ,,past het niet dat een opdrachtgever onderaannemers benadert. Juridisch gezien mag dat niet.'' De gemeente werpt de beschuldiging dat zij ,,heeft geleurd met aanbiedingen'' verre van zich. Of Amsterdam Soletanche heeft benaderd, wil de woordvoerder ook niet zeggen. ,,We wachten eerst de uitspraken van de NMa en de Raad voor Arbitrage af.''