Energiemarkt vanaf 2004 vrij voor bedrijven

Europese regeringsleiders hebben dit weekeinde overeenstemming bereikt over liberalisering in 2004 van de energiemarkt voor bedrijven. Frankrijk bleef weigeren de markt ook te openen voor huishoudens.

Bij de top in Barcelona demonstreerden zaterdag bijna 300.000 anti-globalisten. De politie verrichtte enkele tientallen arrestaties, toen kleine groepen vernielingen aanrichtten. Premier Kok vond dat op de EU-top ,,belangrijke resultaten'' zijn geboekt. Hij meende dat ,,de vaart er weer goed in komt'' na de top van Lissabon in 2000, toen werd afgesproken de Europese economie tot de meest dynamische ter wereld te maken.

Het besluit over de gas- en elektriciteitsmarkt betekent dat in 2004 ,,ten minste 60 procent'' van de energiemarkt is geliberaliseerd. Bedrijven kunnen dan een leverancier kiezen. Het Spaanse voorzitterschap en de Europese Commissie wilden dit al in 2003 mogelijk maken, maar Frankrijk was tegen. Nu geldt in de EU een verplichte opening van minimaal 30 procent van de markt. De meeste EU-lidstaten zijn verder. Bij hen was irritatie ontstaan over de overnamejacht van het staatsmonopolie Electricité de France (EdF), dat op z'n thuismarkt wordt beschermd.

De EU-regeringsleiders willen binnen een jaar een besluit over volledige opening van de energiemarkt, ook voor particulieren. Zo'n besluit is onder druk van Frankrijk afhankelijk gemaakt van regelgeving over garanties voor publieke dienstverlening. Spanje liet in ruil voor het energie-akkoord zijn blokkade vallen tegen een Europese richtlijn over energiebelasting.

Om de arbeidsparticipatie van vrouwen te bevorderen hebben de EU-regeringsleiders voor het eerst een doelstelling voor kinderopvang vastgelegd: lidstaten moeten in 2010 opvang regelen voor tenminste 90 procent van alle kinderen tussen drie jaar en de leerplichtige leeftijd en voor tenminste 33 procent van kinderen jonger dan drie jaar. In Nederland varieert het percentage kinderen voor wie opvang is per regio, van 13 procent in Zeeland tot 49 procent rond Den Haag. Het gaat hier om kinderopvang én buitenschoolse opvang.