Duitse Groenen niet langer pacifist

De Duitse Groenen wijzen geweld ter beslechting van internationale conflicten niet langer principieel af en erkennen vrije concurrentie en economische groei als basiselementen van economische ordening. Dat is de essentie van een nieuw beginselprogramma waartoe de voormalige protestpartij dit weekeinde heeft besloten.

4, 7 (hoofdartikel)