D66 niet bij gesprek over college Rotterdam

Een college van Leefbaar Rotterdam, CDA, VVD en D66 in Rotterdam lijkt twijfelachtig. D66-leidster Mea van Ravesteyn heeft geweigerd aan te zitten bij een tweede bijeenkomst ter vorming van dat college, dat vanmiddag plaats zou hebben. En CDA-fractieleider Sjaak van der Tak liet dit weekeinde in een brief aan Pim Fortuyn weten ,,voorkeur te hebben voor samenwerking van Leefbaar Rotterdam, de PvdA en het CDA''.

Afgelopen vrijdag praatten Pim Fortuyn (Leefbaar Rotterdam, 16 zetels) en de andere fracties voor het eerst met elkaar. Fortuyn zei een college te willen vormen met CDA (5 zetels), VVD (4) en D66 (2). De PvdA sloot hij uit. Volgens hem is de PvdA schuldig aan de ,,regentencultuur'' die zou heersen in de stad.

D66-lijsttrekker Mea van Ravesteyn schreef Pim Fortuyn dit weekeinde dat zij wil vasthouden aan de ,,schriftelijk geformuleerde beleidspunten'' die zij vrijdag van hem vroeg. Voor Van Ravesteyn weegt het gebrek aan ,,een serieus, inhoudelijk gesprek'' des te zwaarder omdat haar partij getalsmatig niet nodig is voor het vormen van een meerderheidscollege. De Rotterdamse gemeenteraad telt 45 zetels. Overigens sluit D66 samenwerking met Fortuyn niet uit.

Ook CDA en VVD zeiden vrijdag eerst op papier te willen zien wat Leefbaar Rotterdam precies wil. Fortuyn stelde toen een `ultimatum'. De andere partijen zouden vandaag duidelijk moeten maken of ze `ja' of `nee' zeggen tegen samenwerking met zijn partij.

CDA-fractieleider Sjaak van der Tak concludeert in zijn brief dat ,,ons vertrekpunt voor onderhandelingen verschillend is''. Hij schrijft dat hij de ,,inhoudelijke besprekingen'' die ook de PvdA wenst ,,nadrukkelijk aanbeveelt'' bij Fortuyn. Het CDA zegt dus niet onvoorwaardelijk `ja' tegen een college met Leefbaar Rotterdam. De VVD is minder terughoudend.