Vodafone profiteert van lage wisselkoersen

Korte-termijnbewegingen van valuta zijn irrelevant voor de waardering van een telecomconcern als het Britse Vodafone. Die waardering zou gebaseerd moeten zijn op een beoordeling van zijn inkomstenstroom op de middellange termijn. Maar de inschattingen van beleggers van de toekomstige omzet van mobiele-telefoniebedrijven zijn nu zo veranderlijk geworden, en worden dermate beïnvloed door iedere langskomende reeks cijfers, dat wisselkoersbewegingen het beeld dreigen te verstoren. De voornaamste effecten zijn echter niet zo moeilijk te ontwaren.

Vodafone brengt verslag uit in ponden sterling. Maar de jongste halfjaarcijfers laten zien dat bijna de helft van de omzet van het concern afkomstig is uit de eurozone, terwijl de rest ruwweg evenredig verdeeld wordt tussen de Amerika's en het Verre Oosten. Als we aannemen dat er verder niet zo veel meer verandert in de resterende twee weken van het huidige boekjaar, dan houdt de relatieve zwakte van de yen en de euro in dat de omzet van Vodafone waarschijnlijk honderd miljoen pond lager uitvalt dan wanneer deze valuta hun waarde van een jaar geleden hadden behouden. Datis waarschijnlijk slechts een half procent van de verwachte jaaromzet, terwijl de schattingen van analisten onderling meer dan 20 procent verschillen.

Maar dezelfde wisselkoersbewegingen zullen een grotere invloed uitoefenen op de schuld van Vodafone. Het vorig jaar oktober genomen besluit om de controle over Japan Telecom en zijn mobiele dochter J-Phone over te nemendwong het concern om voor ongeveer 8 miljard pond aan leningen te consolideren. Waarnemers kunnen er niet zonder meer van uitgaan dat al die schuld nog steeds in yen is genoteerd. Vodafone tracht zijn schulden met de verwachte toekomstige kasstroom in overeenstemming te brengen, en J-Phone kent op dit moment een negatieve kasstroom. Maar als alle schuld nog steedsin de oorspronkelijke valuta genoteerd zou worden, zou het totaalbedrag nu meer dan 300 miljoen pond lager uitvallen, op een verwachte 14 tot 15 miljard pond schuld aan het eind van dit boekjaar. Als je concurrenten hun uiterste best doen hun schuld omlaag te krijgen, moet het fijn zijn als de valutamarkten iets van het werk van je overnemen.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld

    • Paul Raynes