Unieke gift

De Koninklijke Bibliotheek te Den Haag kreeg een boek ter waarde van zes miljoen euro. Volgens NRC Handelsblad van 5 maart is deze schenking `de kostbaarste die in Nederland ooit door een particulier aan een openbare culturele instelling is gedaan' en `een unieke gift die in cultuurhistorisch, wetenschappelijk en financieel opzicht zijn gelijke niet kent.'

De citaten zullen wel zijn ontleend aan het ronkende persbericht van de KB. Want even verder staat dat de familie van de schenker het boek al in het begin van de twintigste eeuw had verworven. Prijzen van dergelijke handschriften lagen toen aanmerkelijk lager dan nu, dichter bij de vijf dan bij de tienduizend gulden. Dat is heel wat minder dan bijvoorbeeld D.G. van Beuningen en W. van der Vorm plachten uit te geven voor museum Boymans in Rotterdam. Het fictieve bedrag van zes miljoen zal zijn ingegeven door de wens de schenker middels een behoorlijke aftrekpost schadeloos te stellen.

Daarmee worden de kosten dus afgewenteld op de Nederlandse belastingbetaler, dezelfde die enkele jaren geleden het Haags Gemeentemuseum via de Nederlandsche Bank verblijdde met een niet fictieve gift van 80 miljoen gulden.

    • J. Nauta