`Staalproductie met 12 pct omlaag'

De belangrijkste staalproducerende landen willen de productie verder inkrimpen om de crisis in de branche te bezweren. In de periode tot eind 2005 moeten fabrieken sluiten met een jaarlijkse capaciteit van ten minste 124 tot 128 miljoen ton, ongeveer 12 procent van het huidige wereldtotaal van 1,07 miljard ton. Dat is de uitkomst van het gisteren afgesloten overleg tussen staalproducerende landen in Parijs, in het kader van een bijeenkomst van de OESO.