Smolen

Drie weken geleden, tijdens de laatste ronde van de Forbo Linoleum Nations Cup in Scheveningen, had het Nederlands team aan een kleine overwinning op Noord-Amerika genoeg voor de eindzege. Nederland verloor echter met 20-10 ondanks onderstaand spel, waarop Gert-Jan Paulissen een uitstekende beslissing nam.

W/Allen

♠ A H 7

♡ 10 3

♦ A 7 3 2

♣ H V 6 2

♠ 9 8 4

♠ 10 5 3

♡ H 2

♡ 9 8 7 6

♦ V B 8 6 5

♦ H

♣ 9 4 3

♣ A B 10 8 5

♠ V B 6 2

♡ A V B 5 4

♦ 10 9 4

♣ 7

Het biedverloop begon aan beide tafels identiek. Noord opende 1SA, zuid probeerde 2♣ Stayman, noord antwoordde met 2♦ en zuid sprong naar 3♠. Toevallig waren de biedmethodes van de twee NZ paren dezelfde: 3♠ gaf een mancheforcinghand aan met vier schoppens en vijf hartens. Een dergelijke aanpak is uit Amerika overgewaaid en heet Smolen Transfers, maar dat terzijde. In de open kamer bood noord, Howard Weinstein, nu 3SA en mocht dat spelen. Oost, Huub Bertens, startte met ♣10. De leider nam met de heer, sneed in harten en was meteen down. Twee keer klaveren duiken oogt wat intelligenter, maar zou de leider geen soelaas hebben geboden. Een ruitenswitch immers zou het contract alsnog om zeep hebben geholpen.

In de gesloten kamer koos Gert-Jan Paulissen als noord op het kritieke moment niet voor 3SA, maar voor het niet zo voor de hand liggende 4♡ en dat contract is onver-liesbaar. Oost kan nog het best met zijn secce ♦H starten, maar als de leider tijdig ♣A eruit jaagt, kan naderhand op een hoge klaveren een ruiten-verliezer weg uit zuid. In de praktijk kwam oost uit met ♡6 en kende het contract helemaal geen problemen.

De forse nederlaag tegen de Noord-Amerikanen bracht Nederland in het vierlandentoernooi niet verder dan een derde plaats, voor Noorwegen, maar achter Noord-Amerika en winnaar Italië. Een dag later zouden de olympische kampioenen uit Italië ook nog eens de Forbo Linoleum International Teams winnen. Met deze dubbelslag kende het allerlaatste Forbo een waardig besluit. Noblesse oblige.

    • Jan van Cleeff