Resultaat Van Lanschot gaat licht omhoog

De bank Van Lanschot heeft over 2001 de operationele winst met 11 procent zien stijgen tot 90 miljoen euro. De tegenvallende ontwikkelingen op de beurs zorgden weliswaar voor minder handel door klanten, en daardoor voor 30 procent lagere inkomsten uit provisies, maar dit werd ruimschoots gecompenseerd door hogere renteinkomsten. Het beheerd vermogen liep met 11 procent terug tot 15,4 miljard euro. De nettowinst daalde over het afgelopen jaar met een derde tot 101 miljoen euro. Dit verschil is grotendeels het gevolg van een lagere buitengewone bate. In 2000 bedroeg deze post 67 miljoen euro, tegen bijna 11 miljoen euro – als gevolg van een verkocht belang in de Kas Bank – een jaar later.