Provincies halen streep door windmolenpark

De provincies Noord-Holland en Friesland achten zich niet meer gebonden aan de afspraken met het rijk om in 2010 ruim 500 MegaWatt (MW) aan windenergie op te wekken. Dit nu de Tweede Kamer zich heeft uitgesproken tegen de bouw van een windmolenpark in de Waddenzee. Het windmolenpark, waar zes jaar aan is gewerkt, zou goed zijn geweest voor 278 MW. ,,Het Windpark Afsluitdijk was in Nederland de enige uitvoerbare optie voor windenergie op grote schaal'', aldus de provincies.