`Palestijnen winnen strijd tegen Israël'

Steeds meer Israëlische waarnemers komen tot de conclusie dat Israël de strijd tegen de Palestijnen verliest. De Palestijnen zelf verbinden daar hun eisen aan.

Twee weken geleden al zei professor Shaul Mishal van de universiteit van Haifa dat ,,de Palestijnen hebben gewonnen''. Verder dan het uitspreken van deze zin kwam hij niet, omdat de gespreksleider van het populaire televisieprogramma waaraan hij deelnam hem met een vraag aan een ander in het panel de mond snoerde. Donderdagavond, in het late tv-journaal, kreeg de oriëntalist Mishal, kort nadat de Amerikaanse bemiddelaar generaal bd Anthony Zinni in Israël was geland, wel ruimschoots gelegenheid de balans van de tweede Palestijnse intifadah op te maken. Mishal is bij zijn mening gebleven dat de Palestijnen aan het langste einde hebben getrokken in de strijd, waarin het volgens hem om het moreel van Israëliërs en Palestijnen gaat.

Terwijl de Palestijnen strijden voor onafhankelijkheid heeft premier Ariel Sharon geen duidelijk strategisch doel voor ogen. ,,We worden door de Palestijnen in de strijd gesleept'', zei hij. Daarbij wees hij erop dat de Palestijnen hun positie in de Arabische wereld aanzienlijk hebben versterkt wegens hun gewapend verzet tegen de Israëlische bezetting en de onverzettelijkheid van hun wil daar een einde aan te maken. Tegen de achtergrond van Israëls militaire successen in het verleden op het slagveld tegen de Arabische legers maakt de manier waarop de Palestijnen voor hun onafhankelijkheid vechten in de Arabische wereld grote indruk. De Arabische leiders moeten daar volgens professor Mishal rekening mee houden.

Dr. Gershon Baskin van het Israëlisch-Palestijnse centrum voor onderzoek en informatie, zei gisteren ook dat ,,de Palestijnen het gevoel hebben dat ze de strijd tegen Israël winnen''. ,,De Palestijnen hebben het vertrouwen in Israël volledig verloren en zijn tot de conclusie gekomen dat ze met geweld wel hun (politieke) doel kunnen bereiken.''. Volgens hem is er geen kans dat de missie van de Amerikaanse bemiddelaar Zinni zal slagen en tot een staakt-het-vuren zal leiden indien de Palestijnen gelijktijdig geen politieke toekomst wordt geboden. Volgens de analyse van Baskin verwachten de Palestijnen een dergelijke ontwikkeling pas nadat het Israëlische volk de regering-Sharon ten val zal hebben gebracht.

Onder Israëlische oriëntalisten en politici heerst reeds geruime tijd de opvatting dat dit een van de belangrijkste motieven van de tweede intifadah is geworden. Palestijnse leiders met wie dr. Baskin nauwe contacten onderhoudt, zien in de dienstweigering in bezet gebied door officieren en aanhoudende demonstraties van het Israëlische vredesfront aanwijzingen dat het die kant op gaat. In het bijzonder worden zij aangemoedigd door het debat in intellectuele kringen over de bezettingspolitiek sedert 1967 en het aftreden van twee ultranationalistische ministers, eerder deze week.

Dat de Palestijnen het gevoel hebben hoog te paard te zitten kwam gisteren ook tot uitdrukking in de stellingname van de gematigde Palestijnse minister Ziad Abu Ziad. ,,Een staakt-het-vuren is geen antwoord op ons bloed dat is gevloeid'', zei hij. ,,Als het daarbij blijft, leidt de missie-Zinni tot niets. Als daarentegen aan het staakt-het-vuren een politieke dimensie wordt gekoppeld kan het Palestijnse Gezag de controle in de Palestijnse gebieden herwinnen''.

Het zal ook volgens dr. Baskin en andere Israëlische waarnemers een buitengewoon moeilijke opgave voor de Palestijnse leider Yasser Arafat zijn om Palestijnse strijders van de Islamitische Jihad en Hamas die tegen de Israëlische invasie hebben gevochten, te arresteren. Dat is een van de voorwaarden van het plan van CIA-directeur Tenet voor een bestand.

Nabil Amer, de Palestijnse minister voor Parlementaire Zaken, heeft in een vraaggesprek met Al-Jazira, de Arabische CNN, gisteren gezegd dat ,,de Israëlische agressie ons niet in een moeilijke positie heeft gebracht. Zinni komt voor de eerste keer naar ons gebied omdat op het hoogste Amerikaanse niveau de overtuiging heeft postgevat dat de militaire oplossing tot mislukken is gedoemd.'' Dat de Palestijnen hebben standgehouden tegen de Israëlische overmacht heeft volgens hem ,,tot grote consequenties in Israël geleid. De Israëliërs hebben zware verliezen geleden. Er rijzen in Israël twijfels over Israëlische controle over de Palestijnen. We betwijfelen dat Israël de Amerikaanse pogingen om van het militaire spoor naar een politiek spoor over te schakelen dit keer zal weten te verhinderen'', zei hij.

    • Salomon Bouman