Ook MKB aarzelt nu over WAO

Werkgeversorganisatie MKB Nederland overweegt het plan van de Sociaal-Economische Raad voor een nieuw WAO-stelsel niet te steunen. Voorzitter Hans de Boer wil zijn achterban hierover raadplegen.

Het SER-advies aan het kabinet over de WAO moet volgende week worden ondertekend. Nog altijd is onduidelijk of het advies unaniem zal zijn. Behalve MKB Nederland hebben ook drie kroonleden nog bedenkingen. Dit betreft de vertegenwoordigers van het Centraal Planbureau en de Nederlandsche Bank en het onafhankelijke kroonlid R. Linschoten. Zij beraden zich dit weekend.

Het SER-plan bestaat er onder meer uit dat de ziektewet twee jaar gaat gelden en dat zieke werknemers in het tweede ziektejaar nog maar zeventig procent van hun loon krijgen. Voor dit onderdeel is het de bedoeling dat in de Stichting van de Arbeid een overeenkomst gesloten wordt tussen vakbonden en werkgevers, die behelst dat zij in CAO's geen afspraken maken om die zeventig procent aan te vullen.

Dit onderdeel zorgde de afgelopen weken voor problemen bij vakbonden als FNV Bondgenoten, AbvaKabo en de Unie. Zij vinden dat het wel mogelijk moet zijn afspraken te maken over aanvullingen voor zieke werknemers die weer gedeeltelijk werken. `Werk moet lonen', aldus de bonden.

MKB Nederland is hier faliekant tegen. MKB-voorzitter De Boer: ,,We hebben hier driekwart jaar over gepraat, alles was duidelijk en opeens hebben de vakbonden een probleem.'' De Boer zegt volgende week zijn bestuur en de brancheverenigingen van het midden- en kleinbedrijf te gaan raadplegen. ,,Het is heel simpel: Als mijn leden er geen moeite mee hebben, dan teken ik volgende week. Anders niet.'' CNV-voorzitter D. Terpstra noemt de opstelling van MKB Nederland onverantwoord.