OM: Bos hindert onderzoek naar bouwfraude

Binnen het openbaar ministerie is woedend gereageerd op het optreden van oud-directeur A. Bos van bouwbedrijf Koop Tjuchem in de publiciteit. Bos ,,frustreert'' het strafrechtelijk onderzoek naar bouwfraude en ambtelijke corruptie ,,terwijl hij claimt dit onderzoek te helpen'', aldus woordvoerder W. de Bruin van het landelijk parket van het openbaar ministerie.

Bos vertelde gisteren in het televisieprogramma Zembla dat minstens vijftig ambtenaren van Rijkswaterstaat corrumptieve contacten met bouwbedrijven onderhouden. Zij zouden bouwbedrijven bevoordelen in ruil voor gunsten (vakanties, bordeelbezoek) en giften (contante betalingen). De Bruin bevestigt dat Bos een dergelijke verklaring niet heeft afgelegd achter gesloten deuren bij de recherche. ,,Hij vertelt in Zembla over vijftig corrupte ambtenaren maar als dat werkelijk waar zou zijn, had hij dat ook tegenover onze mensen uiteengezet. Dat is niet gebeurd.''

Bos' medewerking aan het strafrechtelijk onderzoek staat in geen verhouding tot zijn publicitaire optreden, zegt De Bruin. ,,Wij zouden het op prijs stellen als hij bij ons eens het achterste van zijn tong liet zien. Nu bedient hij zich van stemmingmakerij in de publiciteit die niets bijdraagt aan de opsporing.''

De Bruin zegt dat de aard van de beschuldigingen ,,zo ernstig is dat er uiterste zorgvuldigheid bij is geboden. Wij krijgen de indruk dat heer Bos deze vereiste zorgvuldigheid niet in acht neemt''.

De brouille tussen het OM en Bos kan vergaande gevolgen hebben voor het nu lopende strafrechtelijk onderzoek naar bouwfraude. Dit onderzoek kwam vorig najaar van de grond na verklaringen van dezelfde Bos ook in Zembla over illegale kartels in de bouw waarmee stiekem te hoge prijzen voor bouwprojecten zouden worden verkregen. Deze verklaringen leidden tot een parlementaire enquête, een onderzoek door kartelpolitie NMa en een justitieel onderzoek naar bouwfraude en corruptie. In dit onderzoek is Bos voor het OM een cruciale getuige.

Vervolg BOUWFRAUDE: pagina 3

BOUWFRAUDE: Getuigenis maakt Bos zelf verdacht

Vervolg van pagina 1

Binnen het OM wordt ook vastgesteld dat Bos zich gisteren vermoedelijk in de voet heeft geschoten met zijn beschrijving van de wijze waarop hij namens zijn toenmalige werkgever Koop Tjuchem betrokken was bij de omkoping van een `topmanager van Rijkswaterstaat'. Deze zou onder meer zijn gefêteerd in een Amsterdams bordeel. Een betrokkene bij het onderzoek zegt dat Bos zich hiermee waarschijnlijk zelf als verdachte heeft aangegeven, terwijl hij totnutoe alleen getuige is. Dezelfde betrokkene zegt in het duister te tasten naar Bos' motieven om in Zembla ,,uitspraken te doen waarmee hij zijn eigen geloofwaardigheid ondermijnt''.

De relatie tussen het OM en Bos is al langer gespannen. Zomer 2001 kwam een einde aan anderhalf jaar onderhandelen over de overdracht aan het OM van een zogenoemde `schaduwboekhouding' die volgens Bos het bewijs vormt van illegale prijsafspraken in de bouw. Bos wilde 300.000 gulden voor die boekhouding ontvangen, het OM bood maximaal 50.000.

Enkele maanden nadat de onderhandelingen waren stukgelopen verscheen Bos op tv. Daarna bleek hij, tot verwondering van het OM, bereid zijn bewijsstukken gratis te overhandigen. Bos zei in kleine kring dat het hem nooit om het geld te doen was geweest, maar dat hij eerder geen akkoord bereikte doordat hij geen vertrouwen had in de personen die de zaak bij het OM in handen hadden.

    • Tom-Jan Meeus