LEERLINGEN ZIJN BEST WEL TEVREDEN OVER HUN DOCENTEN

Zeventig procent van de leerlingen op middelbare scholen zegt `goed overweg te kunnen' met de meeste docenten. Ze geven de prestaties van hun leraren een 6,7. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van het onderwijsadviesbureau KPC Groep naar de relatie tussen leerlingen en leraren. Het onderzoek werd uitgevoerd ter gelegenheid van het congres `Hallo? Contact!' op 20 maart in Utrecht. Voor het onderzoek werden 445 leerlingen van vmbo tot gymnasium en verspreid over het land ondervraagd. Leerlingen op het vwo of gymnasium waren overigens positiever over hun leraren dan leerlingen op het vmbo.

Andersom zijn leraren ook tevreden over de relatie met hun leerlingen. Alle 217 geïnterviewde leraren vinden dat ze goed overweg kunnen met de meeste van hun leerlingen. Ze geven hun leerlingen het rapportcijfer 7,1. 94 Procent van de leraren voegt daaraan toe dat de leerlingen respect voor hen hebben en hen serieus nemen. Bijna de helft van de leraren vindt dat ze te weinig tijd hebben om hun leerlingen voldoende aandacht te geven.

Het belang van school is voor de meeste leerlingen evident: de meeste leerlingen (87 procent) zegt school `belangrijk' tot `zeer belangrijk' te vinden. Ruim driekwart van de leerlingen is `tevreden' tot `zeer tevreden' over zijn school. Slechts tien procent is `ontevreden'.

KPC Groep was verrast met het redelijk positieve beeld, zegt woordvoerder Luppo Huizenga. ``Je hebt toch het idee dat leerlingen veel op hun school kankeren. En gezien het lerarentekort en de vergrijzing verwacht je ook niet direct een heel positieve instelling van de leerkrachten.'' Iets van het vergrijzingsprobleem is overigens wel zichtbaar: naarmate docenten ouder zijn en langer lesgeven, kunnen zij minder waardering opbrengen voor hun leerlingen. Leraren appreciëren vooral dat hun leerlingen aardig zijn (gemiddeld 7,4) en eerlijk (7,2). Ook hebben hun leerlingen een goed gevoel voor humor (7,0). De leerlingen hadden ook kritiek. De coachende rol van de docenten, belangrijk onderdeel van recente onderwijsvernieuwingen zoals het Studiehuis, moet in de ogen van de leerlingen worden verbeterd. Ook vinden leerlingen en leraren dat er niet optimaal naar elkaar geluisterd wordt. Leerlingen gaven daarvoor hun leraren een 6,5 en leraren gaven hun leerlingen een 6,4.

Het rapport `Wat leraren en leerlingen van elkaar vinden' staat op www.kpcgroep.nl

    • Sheila Kamerman