Landbouw onder maat in MKZ-crisis

Het ministerie van Landbouw was onvoldoende voorbereid op de mond- en klauwzeercrisis die vorig jaar in het voorjaar het openbare leven ontregelde. Zij had te weinig oog voor de grote maatschappelijke weerstand tegen de crisisbestrijding. Dat concludeert het onderzoeksbureau B & A in een evaluatie die zij in opdracht van het ministerie van Landbouw heeft gemaakt.