Koekenbakkers

De argumentatie van Piet Borst over consumenten die zich opwinden over een te verwaarlozen hoeveelheid één tot tien nanogram chlooramfenicol in garnalen, maar geen boodschap hebben aan de vele malen grotere risico's van kankerverwekkende stoffen in sigaretten, moet ons domoren er van doordringen dat wij allen `dus' zeuren. (`Politieke koekenbakkers', W & O, 2 maart).

Borst gaat echter voorbij aan de subjectieve dreiging die uitgaat van voedsel met gifstoffen. Dat sigaretten kankerverwekkende stoffen bevatten en dientengevolge schadelijk zijn voor de gezondheid is algemeen bekend. Echter, wat ons voedsel aangaat: daarvan weten wij consumenten niets. Geen fabrikant zet op zijn verpakking dat in de zalm brandvertragers zitten, dat het vlees vervuild is met hormoonpreparaten en antibiotica, kippenvlees dioxine bevat, eieren besmet kunnen zijn met salmonella en ons fruit is bespoten met giftige bestrijdingsmiddelen. Dáártegen zet de consument zich af.

    • Margriet Hunfeld