Kempen zet me zomaar uit mijn beleggingsfonds!

In 1999 kreeg ik de beschikking over 50.000 euro. Die heb ik belegd in twee huisfondsen (Sterrenstelsel, Libra I en Libra II) van Kempen & Co Merchant Bank. Ik koos voor een horizon van zes jaar, in een gematigd behoudend fonds met iets meer dan gemiddeld neerwaarts risico.

Onlangs stelde Dexia Nederland (zoals Kempen & Co nu heet) mij telefonisch ervan in kennis dat men stopt met de adviesservice en enkel nog beheer (minimaal 100.000 euro) aanbiedt. Ik krijg de keuze uit twee opties: mijn inbreng verhogen tot minimaal 100.000 euro en een beheerscontract tekenen, of mijn participaties op de eerstkomende vervaldatum verkopen. Ik voel niets voor verkoop gezien de lage koers, en evenmin voor een beheerscontract, na bijstorting. Kan dit zomaar?

Wanneer ik toch moet verkopen, kan ik dan een tegemoetkoming eisen om mijn verlies te compenseren? Ik wil zelfs zover gaan om een rentetoeslag te eisen voor gederfde winst uit het verleden en voor de komende vier jaar die ik zeker nog deelgenomen zou hebben. Kan ik eisen dat ik mag blijven participeren in de huisfondsen totdat ík vind dat er verkocht moet worden?

(G. S.)

Ik weet niet of het wel of niet kan, want ik ken niet de voorwaarden die gesteld zijn toen u hieraan deel ging deelnemen. U kunt dit ook nalezen in het prospectus van het fonds. Dit is geen gewoon beleggingsfonds met beursnotering, waar je dagelijks in en uit kan stappen, maar een apart fonds met aandelen van grote bedrijven, (put)opties en bepaalde huisregels.

De bank hikt, net als andere effecteninstellingen, wellicht aan tegen de strakkere regels die gelden sinds 1 januari 2002. Die verplichten hen om meer te weten van hun cliënten en daar rekening mee te houden. Bijvoorbeeld over hun financiële positie, ervaring met beleggen en doelstellingen. Dat maakt adviseren (voor de bank) risicovoller dan voorheen. Zeker gezien de minder volgzame houding van de adviesvragers. Kijk maar naar uw eigen pittige eisen. Bovendien vraagt het veel tijd en ervaring van de medewerkers. Gaat u eens rustig praten met de bank.

    • Adriaan Hiele