Hollandse koeien in een Grieks museum

,,Apotheose van de burgerlijke kunst'' schrijft een Griekse krant over haar bespreking van de tentoonstelling Nederlandse Schilderkunst uit de Gouden Eeuw, die onlangs in de Atheense Nationale Pinacotheek is geopend.

Een wat misleidende titel, aangezien er ook werken uit de 18de en zelfs de 19de eeuw worden getoond. Het gaat om tachtig schilderijen en 51 prenten, tekeningen en gravures uit het Dordts Museum, dat zelf tot mei wegens werkzaamheden gesloten blijft. De expositie duurt tot 19 mei.

Voor de plechtigheid was een Dordtse deputatie overgekomen, waarvan burgemeester Bandell en museumdirecteur Schoon het woord voerden. Er werd uitvoerig gerefereerd aan de tentoonstelling Goden en Helden uit de tijd van Rembrandt en Rubens, die ruim twee jaar geleden in hetzelfde gebouw was te zien en later naar Dordrecht verhuisde. Ook deze expositie bevatte veel werk uit Dordrecht.

Gegeven de ultramoderne tentoonstelling Conversatie? met bezittingen uit het Eindhovense Van Abbe Museum die nog steeds voortduurt, kan men zeggen dat Nederland bezig is Athene artistiek te veroveren, waarbij Dordrecht wel de eerste viool speelt. Minister Telemachos Chytiris, die de tentoonstelling opende, had het over ,,de oudste stad van Nederland'' die naar ,,de oudste stad van Europa'' was gekomen. Nederlandse sprekers noemden hun stad bescheidener ,,één der oudste steden van Nederland''.

Reeds op de openingsavond trokken de prachtige watergezichten veel bekijks, maar nog meer de huiselijke taferelen en vooral de vele honden en die ene poes. Het jongetje Michiel Pompe Van Slingelandt, met hond en vogel, fungeert als een soort mascotte voor de tentoonstelling. Het is vervaardigd door Jacob Gerritszoon Cuyp, vader van Albert, de Dordtse schilder bij uitstek, van wie, ondanks de gelijktijdig aan hem gewijde tentoonstelling in Londen, ook twee werken aanwezig zijn. De vele koeien, van hem en anderen (maar er zijn ook herten) maken de tentoonstelling zeer Nederlands.