Herkozen Mugabe ondertekent perswet

President Robert Mugabe van Zimbabwe heeft gisteren als eerste daad na zijn herverkiezing een omstreden mediawet ondertekend. De wet legt grote beperkingen op aan Zimbabweaanse journalisten en verbiedt het buitenlanders zich als correspondent in het land te vestigen.

De wet was op 31 januari al door het parlement aangenomen, maar na zware kritiek uit het buitenland had Mugabe ondertekening ervan uitgesteld.

Afgelopen woensdag is Mugabe tot winnaar uitgeroepen van de chaotisch verlopen presidentsverkiezingen van afgelopen weekeinde. Die verkiezingen zijn volgens Westerse regering niet reglementair verlopen. De landen van de Europese Unie werkten gisteren op hun top in Barcelona volgens diplomaten aan een scherpe veroordeling van Zimbabwe.

In Afrika waren de reacties gemengder. De Zuidafrikaanse president Mbeki noemde de stembusgang ,,duidelijk niet perfect, maar het ANC gelooft dat het volk van Zimbabwe heeft gesproken'', aldus Mbeki. Mbeki aanvaardt de uitslag, maar riep Mugabe gisteren wel op een regering van nationale eenheid te vormen. In zo'n regering zou ook Mugabes uitdager. Morgan Tsvangirai, moeten worden opgenomen. Tsvangirai, die de verkiezingen omschreef als ,,een beroving bij klaarlichte dag'', kritiseerde gisteren opnieuw de nieuwe perswet zoals die gisteren in het staatsblad verscheen.

De perswet creëert een speciale regeringscommissie die wordt belast met het accrediteren van Zimbabweaanse journalisten en die persorganen een vergunning toekent. De commissie beslist ook over de activiteit van buitenlandse media. Alleen Zimbabweaanse burgers en buitenlanders die permanent in Zimbabwe wonen mogen hopen op accreditatie, al kan een buitenlandse journalist wel permissie krijgen om ,,een beperkte periode' in Zimbabwe te werken. De leden van de commissie worden aangewezen door minister van Informatie Jonathan Moyo en president Mugabe. Het is voortaan verboden verslag uit te brengen van dialogen in de ministerraad en andere regeringsorganen. Op overtredingen van de perswet staat een gevangenisstraf van twee jaar.