Forse kritiek beleggers op beleid Stork

Aandeelhouders van het industriële concern Stork hebben kritiek op de deelname van het bedrijf aan de productie van de nieuwe Amerikaanse gevechtsvliegtuig Joint Strike Fighter (JSF).

De beleggers hebben, zo bleek gisteren op de aandeelhoudersvergadering, twijfels over de financiële onderbouwing van het project en vrezen dat het voor het kwakkelende Stork bij eventuele tegenvallers fataal kan aflopen. Verder had een groep (buitenlandse) aandeelhouders kritiek op het functioneren van de raad van commissarissen en raad van bestuur. Stork heeft het afgelopen jaar drie keer een winstwaarschuwing afgegeven en sloot 2001 uiteindelijk af met een verlies van 8 miljoen euro.

De aandeelhouders werden 's ochtends bij in Amsterdam opgewacht door een dertigtal actievoerders die pamfletten verspreidden met teksten als `Geen aandeel in wapentuig'.

Op de vergadering ging het meer over de financiële onderbouwing van het project. Bestuursvoorzitter A. Veenman van Stork antwoordde dat slechts 6,5 procent van Storks huidige omzet van bijna 2,2 miljard euro defensiegerelateerd is en dat niet moet worden gedacht dat `de overheid Stork met de JSF aan het financieren is.' ,,Driekwart van de voordelen van dit project ligt bij de overheid en maar een kwart van de voordelen bij de industrie.''

Niettemin vroeg Stork-aandeelhouder en Tweede-Kamerlid H. van Bommel (SP) zich op de vergadering af of Stork geen gouden bergen belooft voor een project waar zelfs het Centraal Planbureau grote twijfels over heeft.

Het kabinet is van plan voor een bedrag van 800 miljoen dollar een ticket te kopen voor de Nederlandse industrie, waarvan Stork één van de belangrijkste exponenten is, om mee te mogen doen aan het JSF-project. De industrie hoopt daarmee een miljardenomzet te genereren en een deel van dat geld te retourneren aan de overheid. Maar over de `letter of intent' tussen overheid en industrie, die moet worden getekend voordat de Tweede Kamer op 2 april een besluit neemt, bestaan nog meningsverschillen. De overheid vreest dat de 800 miljoen dollar niet terugkomen als het JSF-project minder goed loopt dan verwacht.

Directeur P.P. de Vries van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) denkt dat een onderneming als Stork, die op grond van de slechte resultaten haar langetermijndoelstelling van een nettomarge van 7 procent heeft losgelaten, gezien alle financiële onzekerheden wat zorgvuldiger met zijn aandeelhouders zou moeten omspringen. Ook legde hij een verband tussen de lage waarde van het aandeel en het functioneren van topman Veenman. De Vries bepleitte daarom onder meer publicatie van kwartaalcijfers door het bedrijf, waardoor beter inzicht wordt geboden in de gang van zaken bij Stork.