Financiële steun?

Eerstedivisieclub TOP Oss werd onlangs uitstel van betaling verleend door de gemeente Oss, waardoor een faillissement werd afgewend. Zijn lokale overheden verplicht een profclub te steunen?

Herman Teeuwen, manager algemene zaken van TOP Oss: ,,We hebben de gemeente gevraagd uitstel van betaling van de rente en aflossing van een lening. Onder voorwaarden zijn B en W daarmee akkoord gegaan. Natuurlijk kun je zeggen dat een profclub zijn eigen broek moet ophouden. Aan de andere kant is een vereniging er voor het publiek. Zo bekeken mag de gemeente een club best steunen. Als de gemeente Oss ons verzoek had afgewezen, was het einde nabij geweest. Afgezien daarvan moeten we voor het einde van deze maand ook nog eens 400.000 euro ophoesten, anders wordt het penibel.''

Gerard Slager, directeur Federatie Betaald Voetbal Organisaties (FBO): ,,Natuurlijk moet een gemeente de plaatselijke profclub steunen. Een betere mogelijkheid om een stad te promoten is er niet. Of de belastingbetaler die niet van voetbal houdt daarvan gruwt? Dan moet die burger maar eens aantonen of er betere manieren zijn om een stad op de kaart te zetten. Geen enkele voetbalclub ontkomt aan het marktmechanisme: op een gegeven moment kan er financiële steun nodig zijn. Bij clubs die elk jaar geld van de gemeente nodig hebben, is er dan ook allerminst sprake van mismanagement.''

Henk Hoekstra, directielid financiële zaken van SC Heerenveen: ,,Na de bouw van ons stadion kregen we geen subsidie meer van de gemeente. Sommige Nederlandse clubs krijgen veel meer geld van de lokale overheid. Toch ben ik niet jaloers op die verenigingen, want ze zitten in een afhankelijke positie. Bij bepaalde clubs vraag ik me af hoe daar de boekhouding is geregeld. Eén gulden kun je natuurlijk niet twee keer uitgeven. Clubs moeten er zelf voor zorgen dat ze financieel gezond blijven. Een gemeente mag af en toe best eens haar bijdrage leveren, bijvoorbeeld bij de bouw van een nieuw stadion. Sport vergroot de bekendheid van een stad. Bij Heerenveen denkt toch iedereen aan SC Heerenveen en Thialf?''

Dick Visser, interim-directeur voetbalclub MVV: ,,Een club is een bedrijf dat een product verkoopt. Je mag dan verwachten dat hij zijn eigen broek ophoudt. Als het om de jeugdopleiding gaat, zou een gemeente wel iets kunnen betekenen. Een eventuele subsidie zou net zo hoog moeten zijn als de gemeentelijke bijdrage voor een gelijkwaardig jongerenproject. Sommige clubbestuurders vinden dat lokale overheden uit oogpunt van passieve recreatie altijd subsidies moeten verstrekken, omdat een profclub publiek vermaakt. Met die stelling ben ik het volstrekt oneens, hoewel MVV veel financiële steun heeft gekregen van de gemeente Maastricht. Met clubs die voortdurend een beroep doen op de gemeente, is structureel iets mis. MVV moet eerst gezond worden, daarna maken we een bedrijfsplan.''

Sjaak Blauw, hoofd sportzaken gemeente Groningen: ,,Samen met FC Groningen investeren we in een nieuw stadion. Wij vinden echter dat een profclub zichzelf moet kunnen bedruipen. Ik kan me voorstellen dat de doorsnee Groninger er moeite mee heeft als de gemeente de club weer eens financieel steunt, zeker als je bedenkt hoeveel geld voetballers verdienen. Aan de ander kant is een sportclub belangrijk voor een stad.''

Marcel Brands, algemeen directeur RKC: ,,In eerste instantie moet een profclub zichzelf zien te redden. Een gemeente mag zich echter best bezig houden met de accommodatie. Een voetbalclub geeft de stad uitstraling. Toen wij een nieuw stadion bouwden, kregen we een bijdrage van de gemeente. Nu betalen we huur en is het financiële risico voor de gemeente minimaal. Een club moet een goed overlevingsplan hebben. Het heeft geen zin geld in een bodemloze put te storten.''

    • Marcel Abrahams