DE WEEK

Denk het ondenkbare.

Een inslag van tot voor kort onbekende dimensies. Een bombardement uit de ruimte. Die waarschuwing bracht Münich Rück, 's werelds grootste herverzekeraar, aan de verzekeraars. Onderschat niet de risico's die de inslag van een meteoriet kan hebben: een explosie, miljoenen keren krachtiger dan die van een atoombom.

De terroristische aanval op Amerika heeft volgens Münich Rück aan risico een nieuwe, tot voor kort onvoorstelbare dimensie gegeven. Ook aan de resultaten van het Duitse bedrijf, dat het grootste verlies uit zijn geschiedenis leed.

Zou je je trouwens tegen een politieke meteoriet kunnen verzekeren? Uit een oogpunt van geestelijke gezondheid?

Roken is dodelijk.

Vanaf deze week in Nederland. Rokers sterven jonger. Op al uw pakjes Marlboro. En vanaf mei op alle pakjes sigaretten, shag en sigarendozen. Met koeienletters. Gedenk te sterven.

Ziekenfondspatiënten

mogen in de hele Europese Unie naar de dokter. De ziekenfondsen moeten de rekening gewoon betalen. Dat vonniste een rechter in Maastricht. De plicht uitsluitend naar de dokter of de apotheek in Nederland te gaan is in strijd met de Europese wet en regels. De ziekenfondsen staan op hun achterste benen, zien de uitspraak als een inbreuk op hun machtspositie, waar zij overigens gelijk in hebben.

Wie sleept de verplichte collectieve ziektekostenverzekering en de verplichte collectieve pensioenverzekering voor de rechter? Leve de vrijheid tenslotte, per definitie individueel. Al snappen wegens hun collectieve denkraam de georganiseerde werkgevers en werknemers dat niet.

Toch kan uw pensioenverzekeraar altijd blunderen, zoals het ABP met zijn Amerikaanse beleggingen deed: 60 miljoen euro verlies in het jongste kwartaal aan bankroete fondsen als Enron of aan fondsen die virtueel boekhouden en daardoor hun koersen zagen tuimelen.

Een cd kopen?

Als je de muziek zo van internet kunt `branden'? De leeftijdscategorie van 12 tot 19 jaar kopieert er lustig illegaal op los. Alleen 50-plussers kochten vorig jaar braaf méér cd's.

De `simlock',

het elektronisch slotje dat uw telecombedrijf heeft aangebracht om zijn exclusiviteit en daarmee zijn opbrengsten veilig te stellen, mag u uit uw mobieltje halen. Het staat u vrij uw eigen telecombedrijf te kiezen. Dat vonniste een rechter in Maastricht. Vrijheidslievende stad.

KPN heeft zo veel afgeboekt op E-plus, dat van de 20,3 miljard euro die het voor het mobiele-telecombedrijf uit Düsseldorf heeft betaald nu nog maar 4,3 miljard euro over is. Maar toen ging KPN met hoge snelheid richting zon.

De Algemene

Rekenkamer zal toch onderzoek verrichten naar de hbo-fraude, waarbij de belastingbetaler voor tientallen miljoenen is opgelicht. Dat wil zeggen: kritisch toezien op het `zelfreinigend onderzoek' dat de hbo-instellingen van de minister moeten verrichten. Dat wil zeggen: of dat onderzoek methodologisch door de beugel kan.

Sinds wanneer laat de Rekenkamer, een onafhankelijk controleur, de reikwijdte van een onderzoek afhangen van de opdrachtgever? Sinds deze week.

Weer een

accountant die de opdrachtgever serieuzer neemt dan de opdracht zelf. Het Britse accountantskantoor Robson Rhodes slaagde er namens het kabinet niet in de 157 miljoen euro van tafel te krijgen die Brussel wegens de ESF-affaire van Den Haag terugeist. De accountant had verklaringen van andere accountants gebruikt waarvan al vijf jaar geleden was vastgesteld dat die onbetrouwbaar waren.

Andersen wankelt.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft het accountants- en advieskantoor wegens corruptie in staat van beschuldiging gesteld. Andersen vernietigde met opzet belangrijke documenten over Enron. De concurrenten bedanken de een na de ander beleefd voor een overname.

Een topambtenaar

van Rijkswaterstaat heeft zich volgens justitie op kosten van een bouwbedrijf laten fêteren in een bordeel en steekpenningen aangenomen. Het schandaal met de bouwfraude begint eindelijk ergens op te lijken. Van de tienduizend ambtenaren van deze rijksdienst zouden wel vijftig corrupt zijn. Dat valt een beetje tegen. Nu het ondenkbare denken.

    • Paul Friese