De baten gaan voor de kosten

Ik heb een huis met aflossingsvrije hypotheek. Om het huis af te lossen wil ik maandelijks een bedrag stoppen in een wereldwijd aandelenfonds, met aandelen, obligaties en onroerend goed.

Ik weet dat op rendementen uit het verleden geen toekomst is te voorspellen, dus als enig hard selectiecriterium wil ik de kosten nemen. Bij de meeste is dat 0,5 procent van de inleg. Daar kan ik prima mee leven.

Worden er daarnaast nog onzichtbare kosten in rekening gebracht zoals aan- en verkoopkosten op aandelen, beheer en dergelijke? Dit zie ik nergens terug. Deze beheerskosten en beloningen voor fondsbeheerders wil ik meewegen in mijn keuze. (Erik S.)

U kunt de kosten, al dan niet in detail, terugvinden in de jaarverslagen van de diverse fondsen. Maar het lijkt me een zinloze studie. Mijn uitgangspunt is simpel. Ik beperk de tweeduizend beleggingsfondsen op de AEX tot een stuk of tien wereldwijde aandelenfondsen van Nederlandse aanbieders. Die doen hun best om goede prestaties te leveren, want de concurrentie is groot, wat vanzelf de kosten drukt. De baten gaan voor (of boven) de kosten. Overigens heeft u het over gemengde fondsen en niet over pure aandelenfondsen, zoals ik.

    • Adriaan Hiele