Bonden boycotten overleg

Werkgeversorganisaties en vakbonden weigeren komende donderdag naar het voorjaarsoverleg met het kabinet te gaan. Reden is dat de ministerraad niet tegemoet komt aan de eis van de sociale partners om de sociale premies te verlagen.

Dat verklaarden vertegenwoordigers van vakbonden en werkgeversorganisaties gisteren na afloop van de vergadering van de Stichting van de Arbeid. ,,Het kabinet heeft ons niks te bieden'', aldus een ingewijde bij de ondernemersorganisatie VNO-NCW, ,,dus komt er geen voorjaarsoverleg''. Voorzitter Doekle Terpstra van werknemersorganisatie CNV deelt die mening: ,,Het kabinet moet ons iets te bieden hebben, anders heeft overleg geen toegevoegde waarde en gaan we niet.''

De sociale partners eisen dat de werkgevers- en eventueel de werknemerspremies nog dit jaar, met ingang van 1 juli, worden verlaagd om de overschotten in de sociale fondsen niet nog verder te laten oplopen en de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven niet verder te laten verslechteren.

Het kabinet weigert in te gaan op deze eis. ,,Dat is niet aan de orde'', zei vice-premier Borst gisteren na afloop van de ministerraad.

Zij wees erop dat tijdens het Najaarsoverleg tussen vakbonden, werkgevers en het kabinet de afspraak is gemaakt dat alleen bij aantasting van de koopkracht de lasten zouden worden verlicht. Het Centraal Planbureau gaat er, ondanks de huidige inflatie van 3,8 procent, vanuit dat de gemiddelde koopkracht van werknemers dit jaar met 1 tot anderhalf procent stijgt.