Arme letteren 3

In zijn stuk `Arme letteren' (W & O, 16 februari) schrijft Dirk van Delft over `nieuwe noodsignalen' die leidden tot het KNAW-onderzoek naar de positie van de Kleine Letteren in Nederland. Als voorbeeld noemt hij het `opheffen van Hettitisch in Amsterdam'. Hij doelt daarbij vermoedelijk op het vertrek van de bijzonder hoogleraar Hettitisch bij de UvA in het najaar van 2000, wat in de media heeft geleid tot vragen over de continuering van de leerstoel. Van opheffen is echter nooit sprake geweest. De UvA heeft in januari van dit jaar juist een nieuwe bijzonder hoogleraar Hettitisch benoemd. Met de komst van dr. Han de Roos onder andere directeur van het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten in Leiden wordt het onderzoek gecontinueerd en blijft Hettitisch voor studenten een keuzevak aan de UvA. Dat is ook altijd de bedoeling geweest.

Verder stopt de UvA al jaren miljoenen extra in de letteren. Zonder die extra miljoenen een veelvoud van wat de minister op advies van de commissie-Staal ooit heeft willen bijbetalen zouden veel taal- en letterkunde-opleidingen al lang verdwenen zijn. In 2001 is het onderwijsbudgetteringsmodel aan de UvA weer verder aangepast, en wel zo dat de kleine opleidingen er structureel beter van afkomen. De suggestie dat bij de UvA de Kleine Letteren aan bezuinigingsoperaties en het wegsluizen van de Staal-gelden ten onder gaan is dus bezijden de waarheid.

    • Frans Stravers Persvoorlichter Uva