Voorlopig geen mediterrane bank

Het Spaanse voorzitterschap van de Europese Unie is er gisteren niet in geslaagd voldoende steun van de EU-lidstaten te krijgen voor de oprichting van een investeringsbank voor het Middellandse-Zeegebied. De ministers van Financiën besloten in de marge van de EU-top in Barcelona dat er voorlopig alleen een nieuwe `Euro Mediterrane Investeringsfaciliteit' bij de Europese Investeringsbank (EIB) komt. Met de faciliteit moeten investeringen in de particuliere sector en infrastructuur worden bevorderd in landen rond de Middellandse Zee, waaronder Marokko, Tunesië, Algerije, en Egypte. Het gaat om 2 miljard euro tegen 2006.

De Spaanse minister Rodrigo Rato ,,betreurde'' dat er voorlopig geen aparte bank komt, die een dochter van de EIB had moeten worden. Spanje en andere zuidelijke EU-lidstaten hadden op zo'n bank aangedrongen omwille van het politieke signaal en de zichtbaarheid van de Europese Unie in de regio. Ook de Europese Commissie wilde zo'n bank.

De faciliteit van de EIB, die nu al in de regio investeert, krijgt wel een eigen regio-kantoor. Na een jaar bekijken de ministers of er alsnog een dochterbank moet komen. Minister Zalm zei dat de nu gekozen oplossing ,,goedkoper'' werkt, omdat minder overheadkosten hoeven te worden gemaakt.

Nederland en sommige andere lidstaten willen daarom geen nieuwe instelling. Minister Zalm van Financiën wees erop dat er nu een probleem is al het via de EIB voor de regio beschikbare geld kwijt te raken.