`Stembusfraude in de Bijlmer'

De SP beschuldigt de PvdA van verkiezingsfraude in Amsterdam Zuidoost. De partij heeft, net als de Groenen, beroep aangetekend tegen de gang van zaken bij de gemeenteraadsverkiezingen op 6 maart.

Volgens W.van Driel van de Socialistische Partij zijn er onder meer sterke aanwijzingen dat volmachten om te stemmen zijn misbruikt. ,,Het is de derde keer dat ik dit meemaak en deze keer gebeurt het ook meer dan vorig jaar'', aldus van Driel. Vooral ,,leden, althans aanhangers van de PvdA'' verwijt hij op deze wijze stemmen verzameld te hebben. Volgens Van Driel is een van de problemen dat er op de stembureaus nooit om legitimatie van de kiezers wordt gevraagd.

Ook buurtbewoners maken melding van frauduleuze handelingen tijdens het stemmen. Zo wijst H. Dommisse er op dat de voorzitter van een stembureau ,,in de eigen taal kiezers stemadvies gaf''. Het stoort Dommisse, naar eigen zeggen al dertig jaar lid van de PvdA, dat de partij geen afstand wil nemen van de acties van individuele leden. ,,De PvdA hoeft zich niet van dit soort praktijken te bedienen'', zegt hij.

W.Mos van Leefbaar Zuidoost betuigt zijn adhesie met het initiatief van de SP en de Groenen. Zelf heeft Mos geen onregelmatigheden kunnen constateren. Hij vindt dat bij de onderhandelingen met het dagelijks bestuur hierover iets moet worden gezegd. ,,Misschien moeten we om stembusfraude te voorkomen toe naar `een gele pink' na het stemmen'', zegt Mos.

Op het stadsdeelkantoor bevestigt het hoofd publieke dienstverlening, H.Rijpkema, dat hij heeft vernomen dat kiezers in Zuidoost hebben geklaagd over stembusfraude. Maar, zegt hij, ,,met geruchten over zaken die op stembureaus zijn gebeurd kunnen we niets. Er moeten concrete aanwijzingen zijn voordat we een onderzoek naar onregelmatigheden kunnen verrichten.'' Die concrete aanwijzingen zijn niet bij hem bekend.

Naar zijn zeggen zijn de mensen die de 43 stembureaus in Zuidoost hebben bemand ,,behoorlijk gescreend''. Elk stembureau maakt aan het eind van de stemming een proces-verbaal op. Rijpkema: ,,Er was maar een melding gemaakt van een bezwaar van een kiezer van de SP tegen de telling in het algemeen.''

Komende woensdag behandelt de Raad van State in Den Haag het beroepschrift. Van Driel: ,,Het zal heel moeilijk worden, want het zijn allemaal geruchten. Er zijn wel namen genoemd van mensen, maar die kunnen natuurlijk ontkennen.''