Senaat houdt benoeming rechter tegen

De Amerikaanse Senaatscommissie voor justitie heeft voor het eerst een belangrijke rechtersbenoeming van president George Bush geblokkeerd.

De krappe meerderheid van Democraten in de commissie stemde tegen de benoeming van rechter Charles Pickering in het federale Hof van beroep in New Orleans.

President Bush deed tijdens zijn persconferentie woensdag nog een beroep op de Senaat zijn recht op het benoemen van rechters geen geweld aan te doen. Hij toonde zich gisteren na de stemming (10-9) zeer teleurgesteld dat er weer een vacature onvervuld blijft in de rechterlijke macht. De Democraten antwoorden daarop meestal dat het grote aantal onvervulde rechterposten het gevolg is van het lage tempo waarmee de Republikeinen zelf justitiële voorstellen van president Clinton behandelden.

Rechter Pickering heeft volgens de Democraten in de commissie in zijn huidige standplaats Mississippi op verschillende manieren laten zien dat hij in hun ogen niet uit het goede hout is gesneden. Zijn standpunten op het gebied van ras en mensenrechten schoten tekort en hij had procedureel onjuist gehandeld om zijn (zeer conservatieve) opvattingen door te drukken. Volgens Republikeinen is Pickering het slachtoffer van een lastercampagne geworden.

Senator Orrin Hatch, een vooraanstaand conservatief Republikein, merkte op dat de wekenlange strijd om de benoeming van Pickering een voorspel is voor eventuele benoeming in het hoogste federale hof, het Supreme Court in Washington. ,,Dit was slechts een opwarmertje voor de ideologische oorlogsvoering die actiegroepen links van het midden zullen ondernemen om iedere benoeming te blokkeren als president Bush de kans krijgt het Supreme Court aan te vullen.''

Republikeinen waren in het bijzonder ontstemd over de gang van zaken. De Democratische meerderheid in de Senaatscommissie voor justitie weigerde de benoeming aan de voltallige Senaat voor te leggen nadat zij zelf een negatief oordeel had geveld. Volgens Tom Daschle, leider van de Democraten in de Senaat, is dat een 200-jarige traditie. Bush had hem verweten te dulden dat enkele senatoren de benoeming hadden geblokkeerd.

Het Hof in New Orleans, waar Pickering kandidaat voor was, spreekt recht in hoger beroep in de staten Mississippi, Louisiana en Texas. Enkele zuidelijke Democraten hadden laten weten de benoeming van de zuidelijke rechter te steunen. Op grond daarvan meenden de Republikeinen dat zij in de voltallige Senaat, waar zij 49 van de 100 zetels hebben, wel een meerderheid voor Pickering hadden kunnen krijgen.