Richard Matthijsse

Richard Matthijsse is per 1 april benoemd tot waarnemend directeur voorlichting en communicatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij was eerder directeur voorlichting van de ministeries van Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en O C & W. Bij VROM was hij hoofd perszaken.