Onjuist

In het artikel `Bouwen voor performers' van Anna Tilroe (CS, 8 maart) staat een storende onjuistheid. De tekst in de catalogus bij de tentoonstelling `Groene Wouden' uit 1983, die in het artikel wordt aangehaald, is in het geheel niet door Arno van der Mark toentertijd uitgekozen. Deze tekst, `Het Vertrek van het Moderne', is destijds door mij, op uitnodiging van de maakster van de tentoonstelling, Marianne Brouwer, als autonome bijdrage aan de tentoonstelling en de catalogus geschreven.

    • Pieter Jan Gijsberts