`Nederland moet sneller privatiseren'

Nederland moet energiebedrijven meer ruimte geven om te privatiseren. Zo niet, dan hangt de overheid rechtszaken boven het hoofd om de Nederlandse overheid daartoe te dwingen.

Dat zegt voorzitter A. Korff van EnergieNed, de belangenvereniging van Nederlandse energiebedrijven, tegen deze krant. Korff vindt dat de privatisering van energiebedrijven in Nederland niet in de pas loopt met de liberalisering van de energiemarkt, waarin Nederland juist voorop loopt. Daardoor kunnen buitenlandse bedrijven hier concurreren, terwijl het omgekeerde niet mogelijk is.

Op de vandaag begonnen Eurotop in Barcelona staat de liberalisering van de energiemarkt centraal. Nederland doet er volgens Korff verstandig aan nu eerst de nieuwe Europese richtlijnen af te wachten.

Vanmorgen presenteerde EnergieNed, de federatie van energiebedrijven, een rapport over de voortgang van de liberalisering in Nederland. Vooral het recente wetsvoorstel van Jorritsma moet het ontgelden. ,,Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen zijn de Nederlandse energiebedrijven ten dode opgeschreven'', zegt Korff. Het wetsvoorstel voorziet in een afsplitsing van de netwerken van de bedrijven. Het juridische eigendom van deze stroomkabels, die vaak 70 procent van de waarde van de bedrijven uitmaken, moeten in handen komen van de lokale overheden terwijl het economisch eigendom van de kabels voor 49 procent mag worden verkocht. De bedrijven hebben vooral bezwaar tegen de financiële gevolgen van het wetsontwerp en zeggen dat het privatiseringsproces, dat net was begonnen, hiermee tot stilstand zal komen. ,,Dit gaat veel verder dan de Europese richtlijn'', aldus Korff. ,,Hiermee schaadt Nederland de concurrentiepositie van de energiebedrijven.'' Eind februari zag het Spaanse Endesa af te zien van de overname van het Utrechtse Remu. Korff verwacht dat de overheid door de energiebedrijven voor de rechter zal worden gedaagd als het wetsvoorstel niet wordt gerepareerd.

De voornaamste reden om de netwerken in overheidshanden te houden is de vrees dat de levering in gevaar komt. Bedrijven zouden minder onderhoud plegen om de winst hoog te houden. Volgens Korff is deze angst ongegrond, en vormt de toezichthouder voor de energiesector, de DTe, de grootste bedreiging voor de levering. De waakhond dwingt de netwerkbedrijven minder geld te vragen voor de stroomleveranties.

    • Heleen de Graaf