Meesterzet

Nina Brink en Peter Paul de Vries op één podium?

De Meesterweek op de Rotterdamse Erasmus Universiteit beloofde vuurwerk. De oprichter van internet-bedrijf World Online versus haar opponent die duizenden teleurgestelde beleggers aanvoert in een juridische strijd tegen de gevallen internet-icoon en tegen ABN Amro en Goldman Sachs, de banken die het bedrijf bijna precies twee jaar geleden naar debeurs brachten.

Brink zat wel in het forum, maar liet de speech over aan zakenpartner Erik Tolsma, meldt een aanwezige. Dat was nog maar het begin. De journalisten kregen een geheimhoudingsverklaring voorgelegd. Of zij die maar even wilden tekenen. Daarin beloofden zij dat zij niets zouden rapporteren van wat Brink de zaal vertelde.

Vorig jaar klaagde Brink op een persconferentie, waarin zij vertelde dat justitie haar niet zal vervolgen, over de verslaggeving rond haar persoon. Tegen sommige journalisten liepen al zaken.

Maar met een geheimhoudingsverklaring krijg je geen evenwichtige verslaggeving.

Niks hoor en wederhoor. De volgde dag bevatte het verslag in de Telegraaf bijvoorbeeld louter de opmerkingen van De Vries. De VEB-directeur nam een (ongetekende) geheimhoudingsverklaring mee naar huis. Leuk voor later, voor de trofeeënkast. Hij vertelde de zaak dat hij, om bij de les te blijven, op zijn bureau drie memento's heeft.

Een HBG-vlaggetje bijvoorbeeld. En een prospectus van World Online. Maar kenners weten beter. Op het prospectus staat een foto van Brink.

    • Menno Tamminga