J.L.H. Bardoel

Dr. J.L.H. Bardoel (1951) is met ingang van 1 maart benoemd tot bijzonder hoogleraar bij de faculteit sociale wetenschappen aan de KU Nijmegen. Zijn leeropdracht luidt: `Mediabeleid, in het bijzonder de vormgeving daarvan in de praktijk'. Bardoel zal ongeveer een dag per week in Nijmegen werken. Daarnaast blijft hij als universitair hoofddocent verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.