Ierse voorzitter van EU-parlement weg voor referendum

De voorzitter van het Europees Parlement, de Ier Pat Cox, wil in verband met het Ierse referendum over het Verdrag van Nice komend najaar tijdelijk zijn functie niet uitoefenen. Hij vindt dit referendum van zo groot belang dat hij er zich enige tijd volledig voor wil inzetten.

De liberaal Cox zei dat vanmorgen bij het begin van de Europese top in Barcelona. Hij zal de socialistische vice-voorzitter van het Europees Parlement, de Brit David Martin, vragen om hem tijdelijk te vervangen. De Ierse kiezers hebben het Verdrag van Nice vorig jaar per referendum afgewezen. Het in december 2000 gesloten verdrag wordt pas van kracht als alle EU-lidstaten het hebben geratificeerd.

In het Verdrag van Nice zijn de machtsverhoudingen van de lidstaten van de Europese Unie vastgelegd. Zonder dit verdrag is het voor de Unie zeer moeilijk om de geplande uitbreiding met nieuwe lidstaten uit te voeren. De Ierse regering heeft daarom besloten om komend najaar opnieuw een referendum over het Verdrag van Nice te organiseren.

Overwogen wordt om daarbij een speciale garantie aan het verdrag toe te voegen waarin de Ierse kiezers wordt verzekerd dat het Verdrag van Nice op geen enkele manier de Ierse neutraliteit aantast. In het Verdrag van Nice werd de relatie vastgelegd tussen de NAVO en de EU, die vanaf 2003 met een snelle interventiemacht van zestigduizend militairen vredesoperaties wil kunnen uitvoeren. Ierse critici vreesden een aantasting van de Ierse neutraliteit. Mogelijk wordt voor Ierland een uitzonderingspositie gecreëerd, bij vorrbeeld door vast te leggen dat het land alleen aan EU-interventies deelneemt als hiervoor een mandaat is van de Verenigde Naties.

Al meteen na de Ierse afwijzing afgelopen zomer vermoedden diplomaten in Brussel dat het verdrag zonder verdere aanpassing uiteindelijk toch zou worden geratificeerd.

Voorzitter Cox van het Europees Parlement zei vanmorgen dat hij vastbesloten is om zeer actief te zijn bij de campagne voor het referendum, dat waarschijnlijk in oktober wordt gehouden. Cox werd begin van dit jaar tot parlementsvoorzitter gekozen.