HBG in beroep tegen oordeel `wanbeleid'

Hollandsche Beton Groep gaat in cassatie bij de Hoge Raad tegen de uitspraak van de Ondernemingskamer, dat HBG zijn aandeelhouders had moeten raadplegen over de fusie met Ballast Nedam.

,,Het etiket van wanbeleid bevalt ons niet'', zei bestuursvoorzitter Reigersman vanmorgen tijdens de toelichting op de jaarcijfers. HBG nam vorig jaar zonder zijn aandeelhouders vooraf te consulteren de baggerpoot van Ballast Nedam over. Een handeling die door de Ondernemingskamer werd gewraakt.

HBG, waarop het Spaanse bouwconcern Grupo Dragados begin februari een overnamebod heeft gedaan, heeft over het afgelopen jaar een nettowinst geboekt van 110 miljoen euro tegenover een verlies van 67 miljoen euro in het jaar daarvoor. De winst is volgens Reigersman ,vooral te danken aan kostenbesparingen''.

De cijfers stemden in grote lijnen overeen met de voorloopige resultaten die HBG begin vorige maand bekendmaakte, toen het Spaanse bod op HBG bekend werd. Grupo Dragados zal komende maandag officieel het openbaar overnamebod bekrachtigen. De Spanjaarden bieden 21,25 euro per aandeel. Dit houdt een premie van 60 procent in op de gemiddelde slotkoers van het HBG-aandeel over de 30 handelsdagen eindigend op 4 februari, de dag voordat het overnamebod werd gedaan.

Het Spaanse overnamebod volgde op de inlijving van de baggerpoot van Ballast Nedam tot Ballast Ham Dredging, waarin HBG een belang kreeg van tweederde. Reigersman verklaarde dat Dragados de baggeractiviteiten zal ,,koesteren en verder ontwikkelen''.

Voor het lopende boekjaar verwacht HBG een iets lagere nettowinst, namelijk van 95 miljoen euro, mits er geen onverwachte tegenvallers optreden.

HBG heeft in 2001 17 miljoen euro gestort in het Pensioenfonds HBG, omdat anders de dekking van de pensioenaanspraken door tegenvallende beleggingsresultaten gevaar liep.

De omzet van HBG steeg in het afgelopen boekjaar met ruim 4 procent tot 5,6 miljard euro (door HBG bedrijfsopbrengsten genoemd, waarin de omzet tussen de bedrijfssectoren wordt meegerekend). Op een bijzondere aandeelhoudersvergadering van 2 april zal HBG toelichten waarom bestuur en commissarissen het bod van Dragados ,,ten volle onderschrijven''.